HŐSÖK NAPJA – 2023 BUDAFOK - NAGYTÉTÉNY

Budapest - Pest vármegye priorátusa

HŐSÖK NAPJA – 2023

BUDAFOK - NAGYTÉTÉNY

HN231

„Május utolsó vasárnapján a világháborúban részt vett 34 ország népe gyászba öltözik. Hiába nyílnak a napon a tavasz ezerszínű virágai, nem vidul fel a szem, mert a Hősök Vasárnapja van. Szomorúan kongó harangok kegyeletes ünnepségekre hívnak.”

1938-ban így emlékezett meg a napról a Magyar Cserkész című újság képes beszámolójában, melyben Európa legnagyobb hősi emlékműveit is bemutatta. Akkor még nem tudhatták, hogy egy évvel később egy újabb, még pusztítóbb háború kezdődik, melynek nemcsak hősei, hanem áldozatai lesznek, mert a háborúknak főleg áldozatai vannak. Katonák, civilek, családok, anyák, apák és gyermekek, országok és nemzetek, közösségek.

Azután elkészülnek az emlékművek, mellyel megbecsülik az elesettek áldozathozatalát. Márványba, kőbe vésett, bronzba öntött művészi alkotások, melyek csendben várják a mindennapokban, hogy eljöjjön az ő napjuk, amikor fejet hajtunk, amikor elhelyezzük virágainkat, koszorúinkat. Mert kötelességünk az emlékezés.

Elkészült Nagytétény emlékműve is 1934 októberében. József főherceg és maga a miniszterelnök, vitéz jákfalvi Gömbös Gyula, Pest vármegye főispánja, valamint számos előkelő vendég és természetesen a helyi lakosság jelenlétében, hiszen Nagytétény hőseinek neve ragyogott aranybetűkkel a leleplezendő márványtáblán.

Frontharcosok, leventék és cserkészek díszmenete vonult fel. Lelkes szavakkal emlékeztek meg az 1. és 17. honvédgyalogezred, valamint a 32. és 69. közös gyalogezred hőseiről, amely ezredekben a nagytétényi katonák szolgáltak, harcoltak. Az egyházi áldás után leleplezték a turulos emlékművet, hogy örökre hirdesse azoknak a tétényieknek a nevét, akik a hazájukért áldozták az életüket.

89 éve áll szilárdan a kőtömb ezen a helyen. Óvja-védi a magyarok turul madara, s ad feladatot nekünk, a ma élőknek. Egy főhajtás, egy csendes ima legyen május utolsó vasárnapjának, ennek a szép pünkösdi vasárnapnak a lélekemelő ünnepe.

Emlékezzünk ma tisztelettel hőseinkre, apáinkra, nagyapáinkra, dédapáinkra, s mindazokra, akik hazánk védelmében ezer év alatt elestek, mert mindannyian értünk harcoltak. „ … megcselekedték azt, amit megkövetelt a haza.”

Nagytétény, 2023.05.28.                                        

Monostoriné Szeleczky Gabriella

 Kétszeres Mihalik Sándor-díjas pedagógus, történész

 

HN232

 lv. Bakos Miklós

HN233

Megemlékező ünneplők

 

 

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend