A Nemzetközi Szent György Lovagrend éves küldöttgyűlése

A Nemzetközi Szent György Lovagrend éves küldöttgyűlése

A Nemzetközi Szent György Lovagrend éves küldöttgyűlésére (Nagytanácsi) 2023. október 14-én 11:00 órától került sor Budapesten, a Rend székhelyén. (Borkő utca 12)

A küldöttgyűlés titkos szavazással megválasztotta a FEB, az Etikai Bizottság tagjait és dr. Zergényi Péter személyében a főkancellárt.

Az éves tagdíjat a küldöttgyűlés 50 % - al megemelte 2024. jan. 1–től.

Az „Egyebek” napirendi pontban többek közt üdvözölték a védjegy újabb 10 évre való meghosszabbítását, tudomásul vették dr. Sebestyén Ágota távozását és más aktuális kérdések is megtárgyalásra kerültek.

Nemzetközi Szent György Lovagrend