Elhunyt dáma Ferenczi Hubáné

Dáma Ferenczi Hubáné (Marika) A Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjának ravatalánál állva az első szavunk a köszönet és a hála szava kell, hogy legyen.


Köszönet egy hosszú életért, amelyet teljes hosszában a hazaszeretet, a közösségi gondolkodás hatott át, s amelyben a magánélet és a közösségért való cselekvés mindig elválaszthatatlanul összefonódott.


Tanítóként kezdte pályafutását. Történelmet és Magyar nyelvet tanított Győrszemerén, Győrújfalun, Tényőn, Győrött a Veres Péter mezőgazdasági szakiskolában, a Révai Gimnázium Dolgozók iskolájában.
1990-ben részt vett az újjáalakult Cserkészszövetség létrehozásában. Parancsnokként a 702számú Kanizsa Cserkészcsoport vezetője volt. Lovagrendi pályafutását 2010 április 24.-én kezdte, ugyanis ekkor avatták Szent György lovaggá a szegedi Dómban. Olyan lovagtársak közé került Mint Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, az aranycsapat legendás játékosai, Kasza József egykori Szabadka polgármestere a VMSZ elnöke. 2014. áprilisában a Nemzetközi Szent György Lovagrend Győr-Sopron megyei Háznagyi kinevezést kapott. Munkáját a Rend Szent György plakettel ismerte el. Fáradhatatlanul kirándulásokat szervezett. Elsősorban a Trianoni diktátummal elorzott magyar területekre, Erdélybe, Felvidékre, Délvidékre, és Kárpátaljára. Igyekezett megmutatni Magyarország igazi történelmét testközelből. Adományokat gyűjtött a rászorulóknak.

Tisztelt Gyászolók!

Mi, akik most itt állunk, a ravatalnál Tudjuk, hogy a társadalom egyik értékes tagját veszítettük most el. Tudjuk, hogy emberek százainak, ezreinek gazdagította az életét. „Igen, volt értelme!” 
Fájó szívvel Búcsúzunk dáma Ferenczi Hubánétól, Marcsitól, az örökmozgó lovagtól! – mondta Pintér Lajos megyei prior. Igazi tanító volt! Köszönjük munkádat, fáradságodat, küzdelmedet és tanításodat. Isten veled, nyugodj békében!

Nemzetközi Szent György Lovagrend