A Szent Korona és a koronázási jelvények története és szerepe a 20. században.

Konferencia - 2018. november 20-án az Országház Főrendiházi üléstermében.

Meghívás alapján Rendünket lv. dr. Diószeghy László képviselte

Program:

Köszöntőt és megnyitót dr. Áder János köztársasági elnök és dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere mondott.

Előadások, I. szekció.

Bertényi Iván (ELTE BTK, prof. em.) - A Szent Korona a középkorban; Pálffy Géza (MTA BTK TTI, tudományos tanácsadó) - A Szent Korona tizenegy hazatérése; Hermann Róbert (a Magyar Történelmi Társulat elnöke) - Orsova – Bécs – Pozsony. A koronázási ékszerek útja 1848–1853 között; Ifj. Bertényi Iván (Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató - A két utolsó királykoronázás - Ujváry Gábor (VERITAS, intézetvezető) - A Szent Korona-tan a két világháború között Előadások, II. szekció - Levezető elnök: Marinovich Endre (VERITAS, főigazgató); Hollósi Gábor (VERITAS, tud. főmunkatárs) - A Szent Korona-eszme története és az Eckhart-vita; Kovács Kálmán (VERITAS, tud. munkatárs) - A Szent István-i örökség felekezeti értelmezései és az 1938-as emlékév katolikus–református viszályai; Glant Tibor (Debreceni Tudományegyetem, egy. docens) - A Szent Korona amerikai kalandja (1945–1978); Ligeti Dávid (VERITAS, tud. munkatárs) - A Szent Korona és Magyarország, 1945–1978; Rácz János (VERITAS, tud. munkatárs) - Akiktől Carter elnök is tartott. A magyar emigráció és a Szent Korona hazatérése. Zárszót Szakály Sándor mondott.

(MTI felvétele)

Áder János: a Szent Korona nemcsak tárgy, hanem eszme is

Megnyitó beszédében az államfő kiemelte: a magyar hagyományban régi a meggyőződés, hogy „a Szent Korona sokkal több, mint egy díszes ötvösmunka. Jogforrás, jelkép, ereklye”. Nemcsak tárgy, de eszme is, hordozza erősségeinket és gyengeségeinket, tanúja küzdelmeinknek, abroncsa közös sorsunknak, büszkévé tesz, figyelmeztet hivatásunkra, emlékeztet nemzeti együvé tartozásunkra. A Szent Korona jelentőségének kettősségére utal a konferencia címében a két szó is: a koronázási jelvények „története és szerepe” – mutatott rá az államfő. Úgy látja, a szigorúan vett történet fényes pillanatok és viszontagságok vegyülete, de a Szent Korona szerepe nagyobb és teljesebb, mint „a tárgy története a születéstől a Parlament kupolaterméig”. A magyar koronának a sok válságban, trónviszályban, háborús kataklizmában régen el kellett volna pusztulnia, „Európa egyik legrégebbi felségjelvénye azonban megmaradt”– közölte a köztársasági elnök. Áder János hangsúlyozta: a tudomány józan érveit figyelembe véve sem túlzás azt állítani, hogy „a Szent Korona megmaradása valóságos csoda”, az egyik legszebb közös csodánk, hogy „a dicső és kevésbé dicsőséges időkben is társunk maradt”, és „velünk hordozza a századok minden búját és örömét, minden megpróbáltatását és újrakezdését”. A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a 21. századi magyar ember főhajtása csak akkor lehet igazán hiteles, ha a tudása is az, „ha nemcsak a korona szent nekünk, de hiteles története is az”. Jó tudni, hogy a magyar tudományos közéletben kitüntetett helyen áll ez a szemlélet, hogy a történészszakma hazai szervezetei szívükön viselik a koronázási jelvényekkel kapcsolatos kutatásokat, és hogy a Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatókat összegyűjtő Lendület-csoportjai között is ott találni a Szent Koronával foglalkozó csapatot – tette hozzá. Áder János kiemelte: hálával kell gondolni mindazokra, akik az elmúlt évszázadok során a Szent Korona megmentésében a gondviselés munkatársai voltak, és köszönetet kell mondani azoknak, akik ma is védik, óvják, kutatják. Megjegyezte: remélhetőleg múltunk alaposabb ismerete több tudást, bölcsességet ad a jövő nemzedékeknek. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: a világtörténelemben a magyar az egyetlen nemzet, amelynek koronája nemcsak díszes ékszer, hanem szent szimbólum, az államiság és függetlenség jelképe, az ország integritásának és szuverenitásának őrzője, jogrendszerünk forrása és garanciája, történelemformáló erő, a magyar nemzet reménysége, fennmaradásának és virágzásának záloga. Mint mondta, a Szent Korona eszme máig nemzet-összetartó erő, amelynek értelmében az ország és a hatalom nem az uralkodóé, hanem a koronáé, amelynek része az uralkodó és a nemzet, ketten együtt alkotnak egy egészet. A Szent Korona jogait a történelem mindig helyreállította, és ezek a jogok a jövőben sem szűnnek meg – tette hozzá a tárcavezető. Szakály Sándor, a Veritas főigazgatója arról beszélt, hogy a magyar történelemben meghatározó szerepet játszott a Szent Korona, összefogott egy nemzetet, egy országot, ezért illő méltón megemlékezni róla. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke elmondta: a Szent Korona kutatásakor építeni kell elődeink ismeretére, ha szükséges, meg kell cáfolni, meg kell haladni a következtetéseiket, és módot kell adni az utódoknak, hogy ugyanezt velünk kapcsolatban is megtehessék.

lv. dr. Diószeghy László

Rendünk képviselője- hátán kék vonalkával jelezve

Áder János és Boross Péter (a szerző felvétele)

Áder János (a szerző felvétele)

Kásler Miklós (a szerző felvétele)

Áder János és Boross Péter (a szerző felvétele)

Nemzetközi Szent György Lovagrend