ADVENTI ÜDVÖZLET

„hit-remény –szeretet” gondolatkörében megfogalmazott, Dumovits István Plébániai Kormányzó adventi, karácsonyi beszédével kívánok minden Lovagtársamnak, szerettei körében eltöltendő áldott karácsonyt és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés boldog újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet…

 

Moro Ákos

Nagyprior

                                                                      

 

 

Dumovits István

Plébániai Kormányzó:

 

Tisztelt Moro Ákos Nagyprior, Zala megyei vezető: Gondos Ferenc prior, Nemzetközi Szent György Lovagrend tagsága.

Adventi szent időben vagyunk a készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, hisz közeleg az év legboldogabb napja a születés ünnepe, a karácsony.

 

Keresztény világban karácsony, Jézus Krisztus születésének az ünnepe, Isten egyszülött fiáé, Megváltóé, így élik meg 2000 év óta milliárdnyiak, erőt merítve és erőt adva.

A születéshez vezető út, az advent, a várakozás időszaka, a mindörökké várt beteljesülés, amikor Isten megértette az ember vágyakozását, s elküldte egyszülött fiát a világ megváltására. Hányszor ülünk mi is mai kor emberei, várakozva-vágyakozva, hogy megválunk fájdalmainktól, sikertelenségeinktől, kudarcainktól. A várakozás emberi dimenziójába gyakorta kell vissza tekintenünk, értékelnünk cselekedetinket, megállapítani tetteink helyességét, magunk és embertársaink irányában elkövetett felelőtlenségeinket, helytelen cselekedeteinket.

 

Advent időszak-az év vége- magától kínálja, hogy a készülődés jegyében évzáró önvizsgálatot tartsunk, s ez az öngyónás az öntisztulás elősegíti a karácsonyra való lelki felkészülést. Erre az önvizsgálatra mindnyájan szolgálataink közepette meghívást kaptunk, mint emberi kötelességet. A Nemzetközi Szent György Lovagrend tagságának elsődleges célja a szegények védtelenek, elesettek védelmezője, oltalmazója és támogatója, nemzeti ünnepeink, történelmi kutatásaink őrzése, ápolása, külföldön élő magyarság megsegítése.

Tisztelt Ünneplők e gondolatok után köszönöm a meghívást. Ebben a meghívásban megismerhettem a Nemzeti Szent György Lovagrend embert, társadalmat, hazát, magyarságunkat segítő szolgáló tevékenységüket. Nagy szükség van közös munkánkra. Újra eltelt egy küzdelmes esztendő, s fel kell tennünk a kérdést: az idő múlásának árán értünk-e el elegendő eredményt a magyarság mentés néma frontján, hogy az elpazarolt időt igazolni tudjuk?

 

A világ halad előre. Még a legkisebb nemzetek is emelkednek, életszínvonalban, emberi és politikai jogaik elnyerésében. Sajnos érezzük, hogy mi magyarok toporgunk egy helyen. Sajnos nincs nemzeti, politikai összefogás. Kell a mindennapi kenyér, de ez nem minden, több kell az embernek. Mi az oka ennek? Karácsony estéjén, szilveszter éjszakáján nézzünk önmagunkba és tűnődjünk ezen. A hiba mi bennünk van valahol.

Sokan úgy látjuk most is, mint már annyiszor történelmünk során, a szeretet, mely egybeolvaszt testvért a testvérrel, magyart a magyarral. Mely megértést és békességet teremt a civódás helyett, egységet a széthúzók között, építő szándékot a tombolók szívében, és közös nagy emberi mozdulatokhoz erőt ad a leggyöngébbeknél is.

 

Úgy érezzük, hogy a valódi szeretet hiányzik belőlünk, mely nem a hibát keresi egymásban, hanem Isten képmását, nem ellenfelet lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, hanem együtt működésre. Nem gyöngeséget jelent, hanem erőt. Hiányzik belőlünk ez a láthatatlan lelki kötőanyag mely, mint cement a téglát, embert emberhez tapaszt, s alkalmat ad jó féle szellemi erőnek, hogy maradandót alkothassanak Isten dicsőségért és az emberiség javára. Nézzünk a szívekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. S azt látjuk, az önkeresés során, hogy szíveinkben, valamelyik zugában rosszindulatok, irigység, keserűség vagy bármiféle tisztátalan érzés lakozik valamely testvérünkkel szemben: gyomláljuk ki azt gyorsan, mielőtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennünk az életet.

 

Nyissuk meg a szíveinken minden ablakot, és eresszük be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőle minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódások, pártoskodások nemzetéből változzunk át a szeretet nemzetévé, lássuk meg: attól a pillanattól kezdve, hogy velünk van Isten. Megmaradásunkat, a magyar sors jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége.

Világos, emberi, magyar, s egyedül választható adventi program: önvizsgálatot tartani, szeretni, elfogadni, szolgálni, szeretetet megvallani, mert szeretetben élni nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő, mérhetetlen biztonság és pótolhatatlan boldogság. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, Kedves Testvéreim Szent Pál apostol szavai csengtek vissza benne, a legkiválóbb adományt, a szeretet dicsőítő, szeretet himnuszból. Adventi köszöntőmben e gondolatokkal szoktam idézni, most is ezt teszem:

Kérem, figyeljék és értsék minden szavát, s hatoljon le üzenete szívünk legmélyebb zugaiba!

 

„Szójak az ember vagy az angyalok

nyelvén,

Ha szeretet nincs bennem,

Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományt

Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

Ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

Odaadhatom a testemet is égőáldozatul,

Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély,

Nem tapintatlan, nem keresi a maga igazát,

Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

S a szeretet nem szűnik meg soha.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,

Akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

Akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet,

Ez a három, de köztülök a legnagyobb a szeretet”

 

Krisztus szeretete kísérje adventi napjainkat, a megtisztulás, a megbocsátás folyamán a Gyermek elérkezésének éjszakájáig.

 

Csengjen fülünkbe üzenete:

”Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedjetek: Én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert Én szelíd vagyok s alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az Én igám édes, és az Én terhem könnyű.”

Ugye milyen egyszerű lenne az életünk, ha emberként képesek lennénk magunkévá tenni a szeretet Istenének szeretet gondolatait!

Hogyan is mondta Ady Endre versében:

 

Nem volna más vallás

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni…

Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra.”

 

Kíséreljük meg ezt tenni Adventben és az elkövetkező 2018-as évben. A szeretet együtt léte, amely ma összehozott bennünket az élet átszellemült hangulata kísérje Önöket, családi otthonaikat, magyar népünket Advent hátralevő napjaiban.

Áldott Karácsonyt!

 

Köszönöm, hogy meghívtak, elfogadtak és meghallgattak…

 

Dumovits István

kormányzó

Nemzetközi Szent György Lovagrend