Tisza István halálának 100. évfordulója

A szobornál tartott emlékezés mellett, délelőtt a Parlamentben volt emlékülés, konferencia. A Rendet lv. dr. Diószeghy László képviselte


1918 – A nagy összeomlás címmel szerveztek emlékülést, konferenciát 2018. október 31 – én a Parlament Főrendiházi üléstermében. Elismert történészek közreműködésével azt vizsgálták, hogy milyen folyamatok vezettek a dualista magyar állam széteséséhez. Különös figyelmet szenteltek Tisza István életének utolsó néhány hetére, hogyan megpróbálta akkor megállítani a felbomlást. A konferencia fővédnöke: Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt, a levezető elnöke pedig Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke. A program: A köszöntő és megnyitó után bemutatták az „Ahogy éltem, úgy fogok meghalni” – Tisza István tragédiája című rövid dokumentum-filmet. Az előadók sorát Lázár János (volt miniszter) nyitotta meg, akiről most tudhatták meg, hogy mennyire jó ismerője témának. A kormánytájékoztatókból nem derült ki ez irányú érdeklődése. Előadása, rendkívül frappáns szófordulatai nagy sikert arattak. A hallgatóság többször is tapssal szakította félbe, és jutalmazta szellemességét, dokumentáltságát. A további előadók közt találjuk Maruzsa Zoltán helyettes államtitkárt, aki az elnöklő Hermann Róbert tanítvány volt. (Ez csupán, mint érdekesség.) Előadásának címe: Tisza István gróf utolsó hónapja, politikai tervei és elképzelései; a Tisza-gyilkosság. Tamara Scheer volt az egyetlen külföldi és női előadó, aki németül tartotta meg „A monarchia másik fele: kiútkeresés Bécsben 1918 őszén” c. beszédét, nagyon élvezetesen, dinamikusan. (a szinkrontolmácsolás biztosítva volt). Érdekességként: többször kiemelte, visszatért rá, hogy a Monarchia mégis csak egy birodalom volt, közös döntésekkel, részben közös intézményekkel, felelősséggel, vállalásokkal. Tudjuk, hogy vannak olyan vélemények, amelyek szerint Magyarország csak Ausztria sérelme kapcsán keveredett a „nagy verekedésbe”, némileg akarata ellenére. Tamara Scheer valamennyire ezeket az eltérő véleményeket igyekezett cáfolni, a felelősséget megosztani, hárítani a Habsburgokról. Hatos Pál – "Legyen vége már - Legyen béke már!" címmel a magyar társadalom 1918 őszén történt radikalizálódásáról beszélt, Révész Tamás pedig „Katonák, akiket nem akartak látni. Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének összeomlása és a haderő leszerelése nemzetközi összehasonlításban” címmel tartott előadást. Őket követték: Szarka László – "Magyarok és nem-magyarok". Összefogás helyett összeomlás; Katona Csaba – „Milliók sorsa törik derékon.” Az összeomlás naplók és emlékiratok tükrében; Kovács Dávid – „Visszhangtalan prófécia vagy utólagos bölcsesség”, Jászi Oszkár könyve a Monarchia felbomlásáról és ifj. Bertényi Iván – Mítoszok és magyarázatok az 1918-as összeomlásról, különös tekintettel Tisza István szerepére. Zárszót Hermann Róbert mondott. A parlamenti patkó közepére elhelyezték a Benczúr Gyula festette gr. Tisza István képet és egy gyászszalagos koszorút arra a helyre, ahol a néhai miniszterelnök a leggyakrabban foglalt helyet a felsőházi teremben.

lv. dr. Diószeghy László

A képek a szerző felvételei

Előadók és meghívottak

A koszorú

Tamara Scheer

Hermann Róbert és Maruzsa Zoltán

Lázár János

A festmény

a Rend képviselője.

Nemzetközi Szent György Lovagrend