Budapest és Pest megye

logo22BP

 

Tisztelt Rendtársunk!

 Tájékoztunk, hogy a Nemzetközi Szent György Lovagrend 2022. évi lovagavatására szeptember 24 – én 12 órától kerül sor.

Az idei avatásunk helyszíne: Szeged Tisza Szálló (Szeged, Széchenyi tér 3.)

Érkezés, gyülekező, regisztráció - Tisza Hotel 11:00 -11:30 óra

11:45   Novíciusok átvonulása a díszteremhez

11:55   Novíciusok bevonulása zenére

12:00   Vezetés bevonulása zenére

Vonulási sorrend:

zászló,

pallos,

Szent Korona másolat,

Biblia,

nagyprior, kormányzó

főbíró, főkincstárnok, főkancellár,

megyei priorok,

dámák, lovagok

Avatás,

12:10 -12:15 - Magyar Himnusz;

12:15-12:35                Lovagavatás

12:35-12,45                Nagyprior ünnepi köszöntője,

12:45-12:55                Kitüntetések átadása

12:55-13:00                Szózat

13:00-13:05                Kivonulás zenére, zászló, pallos, Szent Korona másolat, Biblia,   

                                    Vezetés, Dámák, Lovagok.

(közös fotózás)

13:15 -13,30               Fotók készítése.

13:45 – Díszebéd, pohárköszöntő (k) Hotel Étterme (lv. Bakos Miklós kormányzó)

Azon lovag társunk, aki részt kíván venni az avatáson annak az étkezési költséget 5.000 Ft / fő a Lovagrendnek az MKB Banknál vezetett 10300002-10531439-49020014 számú számlájára kell átutalni 2022. szeptember 11-ig.

A Közlemény rovatban, kérjük feltűntetni:

Lovagavatás 2022.,

Az ünnepi ebéden részt vevő nevét.

Öltözködési szabályzat:

- Hölgyeknek sötét ruha, kosztüm, vagy tradicionális magyaros, zsinóros viselet)

- Uraknak sötét öltöny, vagy tradicionális magyaros. zsinóros viselet.

Kérünk mindenkit, hogy a befizetési határidőket pontosan tartsa be, azt elmulasztva nincs lehetőség a díszebédre.

B u d a p e s t, 2022. szeptember 08.

Üdvözlettel:

lv. dr. Diószeghy László prior      lv. Kivágó Tamás főkincstárnok, kancellár

 

 

 

 

 

 

 

 

Közgyűlés.

A Nemzetközi Szent György lovagrend 2022. április 23.-án megtartotta az éves közgyűlését, melyen a Lovagrend vezetőségen, illetve a megyei priorokon kívül részt vettek a tagok által megválasztott küldöttek is. A szavazásra jogosult 24 főből 18 fő megjelent a rendezvényen.

kgy01

A küldött gyűlésen a vezetőség beszámolt az elmúlt évek munkájáról, valamint előterjesztette a pénzügyi beszámolókat is. Melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

A tagság ezek után megválasztotta a Lovagrend új vezetését is.

Nagypriornak: Lovag Sebestyén Gyula

Rendi kormányzónak: Lovag Bakos Miklós

Főkancellárnak: Lovag Szimicsku László

Főkincstárnoknak: Lovag Kivágó Tamás

Rendi Világi Bírónak Dáma Dr. Sebestyén Ágota került megválasztásra.

kgy02

A Felügyelő bizottság tagjainak:

Lovag Ribizsár Péter

Lovag Antal László

Lovag Borsi János került megválasztásra.

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend