Kedves Lovagtársak!

Felvidéki rendtársaink a következő üzenetet jutatták el hozzánk:

A Felvidéki Priorátusban a 2021 évbe közös imával lépünk.

A Szentatya 2021-re Szent József évet hirdetett. Imádkozzunk a férfiakért, a férjekért, a családapákért, nélkülük a társadalmunk nem tud megújulni. Hiszen akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, s egyben teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, ill. a házastárssal való imádkozása révén.

 A közös ima a következő képpen történne:

Mivel Szent József napja a szerda, minden hónap harmadik szerdáján este nyolc órakor lovagtársaink a családjukkal együtt imádkozhatják a dicsőséges rózsafüzért és az imát Szent Józsefhez.

Az első ilyen szerda 2021. január 20-án lesz 20,00 órakor lesz.

Kérlek Benneteket, hogy minél többen kapcsolódjatok be!

Csatolva küldöm az imákat.

 Sikerekben gazdag, Istentől megáldott új évet kívánok mindnyájatoknak.

Lovag Tibor

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot,
nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.

Amen.

 

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

kereszt

1. A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.

2. A nagy, különálló (öreg) szemekre (2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.

3. A kisebb, csoportos (tábla) szemekre (3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

4. Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az Üdvözlégyek között titkokat mondunk

D I C S Ő S É G E S
Titkok a bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

Titkok a tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

 

 

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend