Budapest és Pest megye

Az egyik legkeletibb és talán az egyik legszerényebb magyar-szavú csángó falu Lábnyik. Úgy tűnik, hogy a magyar nyelv csángóföldi oktatási programjában szereplő települések közül itt laknak a legszegényebb emberek. Az elég nagy kiterjedésű falu a Moldovát nagyjából kettéválasztó Szeret folyó keleti partján, elég gyengén termő földjeivel, dombos vidéken terül el. Ide is a madéfalvi veszedelem idején menekültek a székelyek. A Szeret nyugati oldalán több csángó település van, amelyek a keletibb vidékekkel összevetve némileg kedvezőbb körülményekkel bírnak. Ez meg is látszik rajtuk, és a „szomszédok” némileg jobban is tudnak kapcsolatot tartani, alkalmanként egymásnak segíteni.

Bővebben: Lábnyik, csángók gyermekek „keresztszülei”

Lovagrendünk három fő céljának az egyike a határon túli magyarok segítése. E célt szem előtt tartva Budapest - Pest-megye priorátusa június és júluis hónapban gyűjtést rendez a lábnyiki magyaroknak. Az első szállítmány már össze is állt és egy héten belül eljut a lábnyiki Magyar Házon keresztül a rászorulókhoz. Ez a képen látható 14 darab színes televízió. A gyűjtés még tart és várjuk lovagtársaink, barátaink felajánlásait is. Reméljük, hogy mind több adománnyal tudjuk segíteni a lábnyiki magyarokat. A felajánlásokat a Lovagrend székhelyén (Budapest XXII. Borkő u 12.) várjuk, kapcsolattartó személy: Bakos Miklós, főkincstárnok. 

lovagavatas2017-msolata.jpg

Lovagrendünk 2017. április 22-én - Szent György napjához legközelebb eső szombaton - tartja idei lovagavatását Orosházán, az Evangélikus Nagytemplom falai között. Így e nagyon fontos, kiemelt eseményünk ismét méltó helyszínen kerül megrendezésre. E templom Orosháza egyetlen műemlék épülete. A program 11.00-kor Istentisztelettel kezdődik, majd ezt követően kerül megrendezésre a Lovagavatási Szertartás. A napot végül ünnepi ebéd zárja hagyományaink szerint.

Bővebben: Lovagavatás 2017

Nemzetközi Szent György Lovagrend