Szacsvay Imre-emlékülés a Parlamentben

  2017. október 6-án az Országház u. n. Delegációs-termében került sor Az első népképviseleti országgyűlés mártírjai elnevezésű konferenciasorozatSzacsvay Imre-emlékülésére, és Az első népképviseleti országgyűlés mártírjai: Batthyány Lajos gróf című konferenciakötet bemutatójára. A konferencia időpontja természetesen nem véletlenül alakult így.

  A Delegációs-teremről annyit érdemes tudni, hogy napokban fejeződött be teljes rekonstrukciója, visszaállították a Steindl Imre megtervezett formájára.

A rendezvény Szacsvay Imre egykori országgyűlési képviselő, a képviselőház jegyzője, az 1848-49-es szabadságharc mártírja számára állított emléket. A fentebb említett kötetet Velkey Ferenc mutatta be. Kihangsúlyozta, hogy a neves szakemberek által összeállított munka a művelt érdeklődőknek készült.

  A konferenciát Bellavics István, közgyűjteményi és közművelődési igazgató köszöntötte, megnyitóbeszédet dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke mondott. Kiemelte, hogy Szacsvay nem akart hős lenni, „csak” tenni akart a hazáért.

Erdődy Gábor konferencia levezető elnöksége mellett a következő előadásokra került sor:

Melkovics Tamás: A bihari „kis Kossuth”. Az előadó kiemelte, hogy Szacsvay és Kossuth egyaránt rendkívül tehetséges szónok volt.

Kedves Gyula: Nagyváradról a képviselőházba, avagy választások új tartalommal a régi formák között

Pelyach István: Szacsvay Imre a népképviseleti országgyűlés képviselőházában
Dobszay Tamás: Jegyzők a képviselőházban – az 1848 - 49-es képviselőház szerkezete és működése

Hermann Róbert: A függetlenségi nyilatkozat

Fleisz János: Nagyvárad mártírja – Szacsvay Imre emlékezete.

Az előadásokból kiderült, hogy Szacsvay kultusza immár több mint 150 éves, 1867. júl. 30 –tól datálható.

 

A rendezvény szünetében a résztvevők közösen megtekinthették az Országház Szacsvay-termét és meghallgathatták Szabó Ottó, a Jegyzői Iroda nyugalmazott vezetőjének megemlékezését. Szacsvay Imre búcsúlevelét pedig Szacsvay László, a nemzet színésze olvasta fel. Az alkalomra került a legjobb helyre, az emlékterembe Szacsvay Imre íróasztala a Nemzeti Múzeum egyik raktárából.

  Érdeklődők számára hasznos információ lehet, hogy Nagyváradon a sokat megért Szacsvay szobor a Sebes-Körös partján az egykori Ezredévi emléktéren áll (ma Piata Libertatii = Szabadság-tér). Jelenleg közterület nincs Szacsvayról elnevezve Nagyváradon (egykor volt Szacsvay utca, de Beöthy Ödön utca is), nevét egy magyar tannyelvű iskola viseli.

  E rendezvény kapcsán feltétlenül meg kell említeni egy másik eseményt is, amelyre nem sokkal előbb került sor szintén az Országházban, és egyes elemeiben kapcsolódik az emlékkonferenciához. 2017. szeptember 26-án nemzetközi történelmi konferenciát rendezetek az Országház Felsőházi üléstermében a Megosztó kompromisszum – az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából címmel. Az eseményen neves magyar történészek mellett külföldi előadók is részt vettek, Lothar Höbelt Universität Wien (Az osztrák–magyar kiegyezés a Lajtán túlról nézve), és Željko Holjevac Sveučilišta u Zagrebu (Horvát elképzelések a Birodalom modernizálásáról)

Azon az alkalmon köszöntőt Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke mondott, megnyitóbeszédet pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke.

A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia azt a folyamatot mutatta be, amely történelmi kompromisszumot hozva megteremtette Magyarország önállóságát és a politikai fejlődés lehetőségét. A kiegyezéssel létrejött Osztrák–Magyar Monarchiában a külügy és hadügy a közös uralkodó kezében volt, amely kiegészült az önállóság garanciájaként megjelenő parlamentarizmussal. A kiegyezéssel sokan nem értettek egyet, a magyar politikai vezetés körében heves viták zajlottak, amelyek napjainkig kérdéseket vetnek fel: Helyes döntés volt? Elkerülhető lett volna? Milyen hatással bírt a későbbiekben az európai hatalmi viszonyok alakulására? A konferencia lehetőséget adott ezen témakörök újragondolására és válaszok keresésére invitálta az érdeklődőket.

 

A rend tagjai közül lv. Diószeghy László vett részt a parlamenti rendezvényeken.

Nemzetközi Szent György Lovagrend