Zala megye

Tisztelt Rendtársaim!

   A hagyományok szerint múlt év decemberében kellett volna átadni a Zalaegerszegért-díjakat az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135 éves évfordulójának záróeseményeként. Sajnos, mint sok más hasonló rendezvényt a koronavírus világjárvány miatt nem tarthatták meg. Az ünnepélyes eseményre csak június 11-én kerülhetett sor. Az elmúlt 27 évben, az idei díjazottakat is beleszámítva összesen 232 magánszemély, közöttük 9 külföldi, és 39 szervezet vehette át az elismeréseket.

 Az ünnepségen kilenc magánszemély és egy szervezet tevékenységét ismerték el Zalaegerszegért-díjjal. A díjazottak között van rendtársunk Lovag Gondos Ferenc nyugalmazott ezredes, a Zalaegerszegi Honvédklub tiszteletbeli elnöke, aki hosszú éveken keresztül volt Zala megye priorja. Nem csak vezetője, hanem kezdeményezője, szervezője is volt az önálló priorátus létrejöttének.

Jó egészséget kívánva gratulálunk sikeres, eredményes tevékenységéhez!

lv. Ferge László, prior

Zms1

Lovag Moro Ákos nagyprior saját kérésére lv. Gondos Ferenc Zala megyei priort felmentette tisztségéből és eddigi kiemelkedő munkája elismeréseként a

Lovagrend Nagy Csillag érdemrendje kitüntetésben részesítette.

Továbbá eddigi munkája elismerése mellett, saját kérésére dáma Szántai Lajosnét felmentette a kincstárnoki funkcióból és részére Szent György domborművet adományozott.

Az új prior Zala megyében lv. Ferge László.

(bővebben Zala megyénél)

z1

 

Lv. Moro Ákos nagyprior átadja lv. Gondos Ferenc részére a kitüntetést

 

z2

 

Dáma Szántai Lajosné a Szent György domborművel

 

 

 

Címmel megtartott előadáson és programon vett részt a priorátus vezetése részéről lovag Tombi Lajos és Gondos Ferenc 2020. február 18-án a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban.

Pintér Attila nyá. ezredes – a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete a Honvédelmi Sportszövetség tagja – megnyitó gondolatai után, a tanintézetek jelentős számú diákjai és a meghívottak szablyavívó és judo bemutatót tekinthettek meg.  

Ezt követően Dr. Simicskó István – A hazafias és honvédelmi nevelésért felelős – kormánybiztos tartott maradandó élményt nyújtó eladást „Kihívások és lehetőségek az újjáalakuló Honvédelmi nevelésben” címmel és szólt a kadétprogramról. Bejelentette, hogy a Kormány döntése alapján megkezdődnek a honvédelmi sportközpontok építése, melynek első ütemében Zalaegerszeg is érintett.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere.

A program sajtótájékoztatót kötetlen beszélgetés és ebéd követte, ahol lehetőség volt az intézmények vezetőivel is szót váltani.

Köszönet illeti a rendezvény előkészítésében és levezetésében közreműködőket.

KPZ

Fotó: Arany Gábor (Zalai Hírlap)

Zalaegerszeg, 2020. február 18.                                                                 Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

logo

„SZABADSÁGHARC 170”

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

III. FORDULÓ

A „Szabadságharc 170” középiskolásoknak szervezett történelmi vetélkedő sorozat III. fordulóját 2019. október 05-én tartottuk a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében.

A vetélkedő résztvevői voltak az elsőkét forduló 3-3 legjobb eredményt elért diákjai, valamint 1-1 diák Beregszászról és Dunaszerdahelyről.

A vetélkedőn a versenyzőknek öt feladatot kellett megoldani. Az első feladatot odahaza készíthettek el, be kellett küldeni és a zsűri előzetesen értékelte a beküldött anyagot.

A négy következő feladat során számot kellett adni elméleti felkészültségről, törvények ismeretéről, a magyar államot a polgárokat és az egyházakat érintő rendelkezésekről. Számot kellett adni ismereteikről a szabadságharc nagycsatáit illetően, arról, hogy kik voltak azok a személyiségek (történelmi arckép csarnok) akik fontos szerepet játszottak a szabadságharc idején. De tudni, ismerni kellett a szabadságharc ruházatát, fegyverzetét, melyről úgy adtak tanúbizonyságot, hogy fel kellett ölteni a Zalai 47. Hagyományőrző Zászlóalj által hozott ruhákat, be kellett mutatni a fegyvereket. A zalai közéletünk, tudományos életünk jeles képviselőiből álló zsűri értékelése alapján azt mondhatjuk, hogy a vetélkedő résztvevői nagyon jól helyt álltak, mind az elméletben, mind a gyakorlatban. A zsűri elnöke Dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nyugalmazott polgármestere, tagjai Molnár András a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatója, és Horváth Eszter a Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola történelem tanára volt.

Értékelésük alapján az alábbiak szerint kerültek díjazásra versenyző fiataljaink:

Helyezettek, díjazottak:

1.Helyezett: Poloma Máté Pál Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely
Felkészítő tanár: Soóki Ágota tanárnő
2. helyezett: Rosta Maya Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
Felkésztő tanár: Dr. Bechkné Sallay Anikó tanárnő
3. helyezett: Tüske Bíborka Sára Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

 Különdíjat kaptak:

1. Tóth Sára                             Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Felkészítő tanár: Nedbal Klaudia tanárnő
2. Veiland Fanni Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Csuha Máté tanár úr
3. Nagy Brigitta Mária Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Tóth Vera tanárnő
4. Domján Boglárka Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

A vetélkedő sorozat megszervezésében, levezetésében nyújtott fáradtságot nem ismerő, lelkiismeretes munkája elismeréseként, lovag Ferge László az 1848/49 Szabadságharc témakörét feldolgozó emlékplakett elismerésben részesült.

A vetélkedő megszervezésével tisztelegni akartunk a szabadságharcos elődeink hősi tettei előtt. El kívántuk érni, hogy a fiatalok a vetélkedő időszakában önállóan, vagy tanáraik segítségével jobban megismerjék az országos és megyei eseményeket, a szabadságharc történéseit. Szerettük volna elérni, hogy a határon belül és túl élő fiatalok érezzék a magyar nemzethez való tartozást, annak történelmi gyökereit. Részvételükkel, tudásukkal kifejezzék a nemzeti összetartozás érzését!

A vetélkedőn összesen 20 középfokú oktatási intézmény, 123 diákja vett részt és az első két forduló 3-3 legjobbja, kiegészülve a két külhoni magyar diákkal mérte össze tudását a harmadik fordulóban. A díjátadások alkalmával az első 3-3 helyezetteken kívül 9 különdíjat adtunk át, 10 pedagógusnak és a feladatok kidolgozásában, értékelésében részt vállaló munkatársnak köszöntük meg - Sárkányölő Szent György emlékplakettel - a munkáját. 

Külön is tiszteletünket, köszönetünket fejezzük ki a Rend kárpátaljai priorátusának és a szlovák nagypriorátusnak, hogy elfogadva felhívásunkat biztosították felkészült fiataljaik vetélkedőn történő jelenlétét. Felkészültségüket a vetélkedőn elért eredményeik ékesen bizonyítják!

A versenyző zalai és külhoni fiataljainkkal, felkészítő tanáraikkal, a díjátadón résztvevő közéleti személyiségekkel, közjogi méltóságokkal történt beszélgetések és a több mint egy éves szervezés, versenyzéseken szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy kitűzött célkitűzéseink reményeink szerint megvalósultak. Sőt több alkalommal találkoztunk olyan javaslattal, véleménnyel hogy más magyar történelmi események is hasonló módon kerüljenek feldolgozásra a jövőben!

Tisztelettel mondunk köszönetet támogatóinknak, mert csak velük együttműködve valósulhatott meg az egész Zala megyét és két szomszédos országban élő fiatalokat érintő vetélkedő sorozat:

  • Zala Megyei Önkormányzat
  • Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és humánigazgatási osztálya
  • Zalaegerszegi Tankerületi és Szakképzési Centrum és érintett középiskolái
  • Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
  • Bookline Könyvkiadó Vállalat
  • Zalavíz Zrt
  • R M Reklám Bt
  • Nemzetközi Szent György Lovagrend KT

Zalaegerszeg, 2019. október 06.

Lovag Ferge László (szervező)                                     Lovag Gondos Ferenc (prior)

 

Pillanatképek:

Bővebben: „SZABADSÁGHARC 170” TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ III. FORDULÓ

Nemzetközi Szent György Lovagrend