Zala vármegye

A priorátus – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatója javaslatát elfogadva - idén is meglátogatta az átmeneti otthon lakóit és a közelgő Karácsony alkalmával, szerény ajándékokkal kedveskedett az otthon gyermekei részére. Az ajándékainkat dáma Szántai Lajosné és lovag Ferge László adta át az intézmény vezetőjének. (képen középen írja alá a vonatkozó dokumentumot)

A képen (j) dáma Szántai Lajosné

Zalaegerszeg, 2018. december 06. Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

Megemlékezés a Doni Áttörés 76. évfordulójáról

A Rákóczi Szövetség, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége zalaegerszegi csoportja által rendezett megemlékezésen képviselte Rendünket a zalai prior Zalaegerszegen és gyújtott gyertyát a Hősök kertjében 2019.01.12-én a II. világháborús emlékműnél. A priorátus tagjai a helyi megemlékezéseken emlékeztek a doni katasztrófa hőseire, eseményeire.

Zalaegerszeg, 2019.- január 12.

Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

Priorátusunk - a korábbi évek hagyományait követve a győri és tatai katonai szervezetek után - 2018.10.19-én látogatást tett a Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi alakulatainál. A priorátus tagjai és hozzátartozóik alkotta csoport 15 Fővel indult útba 10.18-án a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatósága által – kedvezményes díjszabással – biztosított két mikro busszal. A több mint 400 km-es út és egy helyi halászcsárdában elfogyasztott ebéd után rövid belvárosi séta következett, megtekintve belváros nevezetességeit. (I. vil. háborús emlékmű, Városháza, Fekete Sas vendéglő, Európa második legnagyobb – tartó oszlopok nélküli – bálterme stb.) A napot a halászcsárdában elköltött vacsora és baráti beszélgetés zárta. Másnap reggeli után 08.30-kor érkeztünk meg a laktanyába, ahol a regisztrációt követően Imre József alezredes úr –dandárról és a hódmezővásárhelyi katonai szervezeteiről szóló - tájékoztatóját hallgattuk meg. A tájékoztatót laktanya bejárás követte, ahol szót válthattunk a szolgálatot teljesítő katonákkal megtekinthettük elhelyezési körleteiket, majd az alakulat csapatmúzeuma és könyvtára után a telephelyen tárolt haditechnikai és fegyverzeti eszközeik bemutatóján vehettünk részt. A laktanyai program az alezredes úr lovagtermi összegző gondolataival zárult, ahol a dandár emléktárgyát adta át látogatásunk emlékére. Priorátusunk a helyőrségparancsnoknak, Tóth István ezredes úrnak címzett, Sárkányölő Szent György plakettel és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere által írt levél kíséretében átadott zalaegerszegi kiadvánnyal mondott köszönetet a maradandó élményt nyújtó látogatásunk emlékére. Köszönetünket fejezzük ki látogatásunk előkészítésében és végrehajtásában közreműködő zalai és hódmezővásárhelyi barátainknak! Munkájuk eredményeként egy nagy múltú és a Magyar Honvédség egyik meghatározó fontosságú, nagyságrendű katonai szervezetét ismerhettük meg.

A három helyőrségben állomásozó katonai szervezetek (Győr, Tata és Hódmezővásárhely) látogatása és a tájékoztatók alapján tapasztaltuk, hogy katonáink felkészültsége, kiképzettsége a követelmények szintjén van, a rendelkezésükre álló hadi és technikai eszközök kezelésére magas szinten képesek. Érzékeltük, hogy a Zrínyi 2026 haderőreform célkitűzései megvalósítására, a tervezett fejlesztésekre égetően szükség van, hogy a Magyar Honvédség a vele szemben támasztott követelményeknek, a NATO és a kor kihívásainak a jövőben is maradéktalanul meg tudjon felelni! Erőt és egészséget kívánva köszönjük katonáinknak és a honvédelem ügye érdekében munkálkodó minden dolgozónak felelősségteljes munkáját, melyet értünk, a biztonságunkért végeznek nap, mint nap határainkon belül és időnként távol az országtól teljesítve nemzetközi kötelezettségeinkből eredő feladataikat!

A szerzett ismereteket felhasználjuk a honvédelmi értékközvetítő tevékenységünk során.

Látogatásunkról készült néhány kép:

Séta a belvárosban Kissné Úrgyán Mária vezetésével (j)

Városháza

Imre József alezredes tájékoztatója

A polgármesteri és a rendi ajándék átadása

Az alakulat ajándéka

Alezredes úr! Mindent köszönünk!

Zalaegerszeg, 2018.10.19-én

lv. Gondos Ferenc (prior)

A priorátus az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kitörése 62. évfordulóján koszorút helyezett el - a Priorátus által, 2013-ban avatott - Závodszky István magyar királyi honvéd százados Mártírok utcai emléktáblájánál. A koszorúzás után jelen voltunk a városi megemlékezésen, ahol Balaicz Zoltán polgármester úr - rendtársunk – mondott beszédet. A városi megemlékezést követően helyezték el koszorúikat a hivatalos és civil szervezetek képviselői.

Zalaegerszeg, 2018.10.23-n

lv. Gondos Ferenc (prior)

Szeptember 11-én - Zala Megyei Védelmi Bizottság és a MH 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda szervezésében - Kemendolláron - 10. alkalommal - került megrendezésre a Göcsej Harci Túra. A regionális vetélkedőn a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi és lenti középiskolák mellett, idén jelen voltak a külön kategóriában induló Somogy, Vas, Veszprém megye és egy fővárosi csapat versenyzői. A 17 versenyszámban (íjászat, fegyveres váltó, elsősegély-nyújtás, lövészet, kézigránátdobás, tájékozódási futás stb.) elért eredményei alapján a Zalai iskolák közül idén is a Zalaegerszegi SzC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma érte el a legtöbb pontot. A külön kategóriában indulók közül a veszprémi fiatalok bizonyultak a legjobbnak.

A rendezvény megszervezéshez – idén is – pénzügyi támogatást nyújtott a Nemzetközi Szent György Lovagrend Zalai szervezete, illetve a szervezők felkérése alapján a díjak átadásában is aktívan közreműködött. A díjakat a Budapest Fővárosi Bizottság képviselőjével, Szarka Csaba ezredes úrral együttműködve, lovag Gondos Ferenc nyá. honvéd ezredes, zalai prior adta át a versenyzők részére.

Köszönet illeti a község polgármesterét, hogy biztosította a helyet a rendezvény megszervezéséhez és Sághegyi Attila honvéd alezredes urat, aki évek óta szervezi a versenyt, hogy a honvédelmi értékközvetítés mellett mintegy segítséget is nyújtson a fiatalok pályaválasztásához.

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 25.

Megemlékezés és koszorúzás az Aradi Vértanúk Napján

A Zala megyei priorátus jelen volt az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett városi fáklyás felvonuláson és a koszorúzással zárult városi megemlékezésen 2018.10.05-én. A rendezvény ünnepi szónoka Balaicz Zoltán polgármester – rendtársunk volt. A priorátus Csány László szobránál helyezte el a megemlékezés koszorúját a zalaegerszegi. polgárőrök közreműködésével.

Lovag Gondos Ferenc, dáma Szántai Lajosné, Rába Ilona , lovag Török józsef és Ferge László a közreműködő pogárőrök

Zalaegerszeg,2018. október 16.

Lovag Gondos Ferenc (prior)

Nemzetközi Szent György Lovagrend