Zala vármegye

Zalai priorátus meghívására a NSZGY Lovagrend nagypriorja, lovag Moro Ákos vezetésével a győri és budapesti priorátusok delegációi látogatást tettek Zalaegerszegen 2018.06.08-án. Az előre egyeztetett program alapján a szálláshelyek elfoglalása után – Nosztalgia Vendégház - a vendégek, lovag Gondos Ferenc prior és lovag Tombi Lajos kancellár kíséretében a polgármesteri hivatalban meghallgatták Tolvaj Márta, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármesterének értékes tájékoztatóját, betekintést nyerve a város jelenéről, fejlesztési terveiről. Ezután sétát tettünk Zalaegerszeg belvárosában és Iványi Ildikó segítségével ismerkedtünk a település művészeti és kulturális nevezetességeivel. Buszra szállva indultunk tovább és érkeztünk meg Nagypáliba, hogy egy olyan zalai község életével ismerkedjünk meg, ahol a napkollektorok, napelemek használata, a bioenergia hasznosítása az energianövények telepítése már országos elismertséget szerzett a településnek. Kereszturiné Lochuk Nikoletta tájékoztatója után helyi termékek kóstolásával baráti beszélgetés zárta a Nagypáli programot. A szálláshelyre történő visszaúton Tombi úr „rövid megállásos” tájékoztatóját hallgatták meg az esemény résztvevői a 45 milliárdos beruházással épülő autóipari tesztpályáról. A vendégházban tartott értekezleten a prior röviden bemutatta a zalai priorátus tevékenységét, a nagypriorral együtt elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végző zalai rendtársaknak. Sárkányölő Szent György plakettet kapott lovag László Attila a Rend céljai megvalósulása és keresztényi értékrend közvetítése érdekében végzett munkája elismeréséért, illetve Farkas Ferenc szobrászművész, rendtársunk munkáját bemutató – általa dedikált – albummal köszöntük meg dáma Szántai Lajosné és lovag Sándor Dénes tevékenységét. Az eseményen nyílt lehetőség novíciusaink – ajánlóik közreműködésével – bemutatására és bemutatkozására. Az eseményt „mesterszakácsaink” által készített vacsora és baráti beszélgetés zárta. A priorátus köszönetét fejezi ki vendégeinknek, hogy látogatásukkal megtisztelték zalai barátaikat, megkülönböztetett tisztelettel mond köszönetet az esemény sikeres lebonyolításában közreműködő önkormányzati vezetőknek, dolgozóknak és a rendezvény megszervezésében, végrehajtásában közreműködő zalai rendtársainak!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hősök napi megemlékezést szervezett május utolsó vasárnapján. A Hősök kertjében rendezett megemlékezésen dr. Sipos Gyula rendőr vezérőrnagy, Zala megyei rendőrfőkapitány szavai szóltak az egykor harcba indultakról, méltatta a magyar katona hősök emlékét. Az esemény zárásaként az állami, önkormányzati és a jelen lévő civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. A priorátus a Rend nevében – hagyományainak megfelelően – az I. világháborús emlékműnél koszorúzott.

Hősök kertje, 2018.05.27. - FOTO ZALAEGERSZEG

Zalaegerszeg, 2018. 05. 27. Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

A priorátus - Dumovits István plébániai kormányzó decemberi zalai látogatásán történt meghívása alapján - részt vett Peruska Mária emlékhelyen tartott zarándoklaton 2018. július 01-én. A Római Katolikus Plébánián (Horvátzsidány) Dumovits István plébános úr fogadta a nagy létszámú, több nemzetiségű érkezőket, zarándokokat. Az emlékhelyen háromnyelvű (magyar, horvát, német) szentmisén főcelebráns Vlado Kosic, Sisak város püspöke volt. Celebránsok: Dumovits István plébániai kormányzó, Bali Tibor plébános és DR. Anton Kolic nyugalmazott plébánosok voltak. A szentmise keretén belül felszentelésre került Quirin püspök szobra, Sisak város szülötte, aki Szombathelyen halt vértanúhalált. Szentmise után a résztvevők koszorút helyeztek el szentjeik szobrainál. A priorátus nevében lovag Gondos Ferenc, László Attila, Török József és Zala Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi referense Sághegyi Attila alezredes helyeztek el koszorút a Szent György szobránál. A rendezvényt ebéd és kötetlen baráti beszélgetés zárta, ahol a Pálinka Rend megszentelt italaival kínálta a résztvevőket.

Zalaegerszeg, 2018. július 01. Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

A Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) Zala megyei szervezete kezdeményezésére, a pusztaszentlászlói önkormányzat támogatásával tartott ünnepségen 2018.05.26-án, részt vett a Nemzetközi Szent György Lovagrend zalai küldöttsége, s jelen voltak a Horvát Tiszti Szövetség koprivnicai egységének képviselői, valamint a MATASZ vasi vezetői. Beszédében Sághegyi Attila alezredes, a Zala Megyei Védelmi Bizottság katonai referense felelevenítette az 1849. május 21-én történt jeles eseményt, amikor Püspöki Grácián, a zalai 47-es honvédzászlóalj zászlótartó őrmestere kitűzte a visszafoglalt Budai Várra a nemzeti színű zászlót. Hangsúlyozta: forradalmunkat és a kivívott jogokért folytatott harcunkat az akkori világ egyik legnagyobb, legkiképzettebb hadserege sem tudta egymaga leverni – az osztrák császár az orosz cár segítségét kérte ehhez. Varga János, Pusztaszentlászló polgármestere a település örömmel vállalt kötelességeként szólt Püspöki Grácián emlékhelyének gondozásáról. Elmondta, büszkék rá, hogy falujuk a magyar honvédelem napi megemlékezés helyszínéül szolgál. Az ünnepséget a helyi óvodások és a Pusztaszentlászlóért Közhasznú Egyesület Dalkörének műsora színesítette. A megemlékezés végén a MATASZ zalai és vasi képviselői, a lovagrend zalai küldöttsége és az önkormányzat vezetése koszorút, a horvát tartalékos katonatisztek mécsest helyeztek el Püspöki Grácián sírjánál. Az ünnepség az evangélikus gyülekezeti házban folytatódott, ahol Makkos István, a MATASZ zalai elnöke mondott pohárköszöntőt. Pusztaszentlászló, 2018. 05. 28-án (MATASZ Zala megye - Írta: matasz.com)

FOTO. Püspöki Grácián sírja és a díszőrség FOTO. Koszorú elhelyezése: Lovag Ferge László, dáma Rába Ildikó és lovag Gondos Ferenc

A magyar hadtörténelem egyik legnagyobb veszteséggel járó tragédiájának eseményeit idézte fel a MH 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda szaktisztje, Lajkó Tibor hadnagy úr a zalai priorátus által 2018.01.12-én szervezett megemlékezésén. Színvonalas előadásában kitért Magyarország II. világháborúba történő belépése körülményeire, a honvédség felépítésére, felkészítettségére és technikai feltöltöttségére, a 2. Magyar Hadsereg tevékenységére, az ütközet során elszenvedett tragikus veszteségére és annak következményeire. A megemlékezésen – tagjainkon kívül – jelen volt Tolvaj Márta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kiss Bódog Zoltán a Pofosz Zala Megyei elnöke, Sághegyi Attila alezredes a Zala Megyei Védelmi Bizottság védelmi referense, a katonai-, védelmi igazgatás néhány korábbi vezetője és a Zalaegerszegi Honvédklub néhány érdeklődő tagja. A megemlékezés délelőttjén a priorátus koszorút helyezett el – az általunk korábban avatott – két katona hősünk, Závodszky István magyar királyi honvéd százados és Majoros Kornél repülő főhadnagy emléktáblájánál.

FOTO. Doni katasztrófa 75. évfordulója-megemlékezés és főhajtás hőseink előtt
Nemzetközi Szent György Lovagrend