Az egyik legkeletibb és talán az egyik legszerényebb magyar-szavú csángó falu Lábnyik. Úgy tűnik, hogy a magyar nyelv csángóföldi oktatási programjában szereplő települések közül itt laknak a legszegényebb emberek. Az elég nagy kiterjedésű falu a Moldovát nagyjából kettéválasztó Szeret folyó keleti partján, elég gyengén termő földjeivel, dombos vidéken terül el. Ide is a madéfalvi veszedelem idején menekültek a székelyek. A Szeret nyugati oldalán több csángó település van, amelyek a keletibb vidékekkel összevetve némileg kedvezőbb körülményekkel bírnak. Ez meg is látszik rajtuk, és a „szomszédok” némileg jobban is tudnak kapcsolatot tartani, alkalmanként egymásnak segíteni.

Bővebben: Lábnyik, csángók gyermekek „keresztszülei”

Lovagrendünk három fő céljának az egyike a határon túli magyarok segítése. E célt szem előtt tartva Budapest - Pest-megye priorátusa június és júluis hónapban gyűjtést rendez a lábnyiki magyaroknak. Az első szállítmány már össze is állt és egy héten belül eljut a lábnyiki Magyar Házon keresztül a rászorulókhoz. Ez a képen látható 14 darab színes televízió. A gyűjtés még tart és várjuk lovagtársaink, barátaink felajánlásait is. Reméljük, hogy mind több adománnyal tudjuk segíteni a lábnyiki magyarokat. A felajánlásokat a Lovagrend székhelyén (Budapest XXII. Borkő u 12.) várjuk, kapcsolattartó személy: Bakos Miklós, főkincstárnok. 

ZALAEGERSZEG - Segíteni a rászorulóknak és ápolni a hagyományokat. Ezt tűzte ki céljául a Nemzetközi Szent György Lovagrend, amelynek zalai szervezete csütörtökön tartotta meg féléves priori értekezletét a zalai megyeszékhelyen.

Ez alkalomból köszöntötték új tagjukat, Farkas Ferenc szobrászművészt és két tiszteletbeli tagjukat, dr. Baracskai Józsefnét, a Vöröskereszt megyei igazgatóját, valamint Piff Józsefet, az Országos '56-os Szövetség örökös megyei elnökét. Farkas Ferenc a lovagi eskü szövegének aláírása és az ékítmények árvátle után érdeklődésünkre elmondta: régi baráti és munkakapcsolat fűzi őt a karitatív szervezethez, amelyben immár tagként is kíván tevékenykedni.


Moro Ákos(balról) és Gondos Ferenc(jobbra) köszöntötte Farkas Ferencet, a lovagrend új tagját	 Fotó: A szerző
Moro Ákos(balról) és Gondos Ferenc(jobbra) köszöntötte Farkas Ferencet, a lovagrend új tagját Fotó: A szerző
 

Az 1326-ban alapított Nemzetközi Szent György Lovagrend magyarországi nagypriorja, Moro Ákos is részt vett az értekezleten és kiemelte, hogy a zalai szervezet a legaktívabbak közé tartozik, tevékenysége példaértékű. Szólt arról is, hogy a lovagrend erősödő kapcsolatokat ápol a történelmi egyházakkal. Megszűnt a korábban velük szemben alkalmanként megmutatkozó tartózkodás

Gondos Ferenc, a zalai prior elmondta: idén Farkas Ferenc mellett három beregszászi új taggal együtt már 30 fősre bővült a megyei szervezet, így az országban a legnagyobbak közé tartozik. Hangsúlyozta, katonai, világi rendként az adománygyűjtés, a karitatív feladatok mellett a honvéd hagyományok ápolását tartják a legfontosabb céljuknak.

Arany Gábor

lovagavatas2017-msolata.jpg

Lovagrendünk 2017. április 22-én - Szent György napjához legközelebb eső szombaton - tartja idei lovagavatását Orosházán, az Evangélikus Nagytemplom falai között. Így e nagyon fontos, kiemelt eseményünk ismét méltó helyszínen kerül megrendezésre. E templom Orosháza egyetlen műemlék épülete. A program 11.00-kor Istentisztelettel kezdődik, majd ezt követően kerül megrendezésre a Lovagavatási Szertartás. A napot végül ünnepi ebéd zárja hagyományaink szerint.

Bővebben: Lovagavatás 2017

Nemzetközi Szent György Lovagrend