historia est magistra vitae

Szent György, Aranybulla

 Olvashatjuk a hírekben, hogy lehet, új ünnepnapja lesz Magyarországnak, be is nyújtottak egy törvényjavaslatot

 II. András az Aranybullát 1222-ben Szent György napján, április 24-én adta ki, ezért az Országgyűlés ezt a napot nyilvánítaná az Aranybulla napjává, tekintettel az 1222-es Aranybulla jelentőségére.

 Az előterjesztők a magyar államfejlődés és Magyarország alkotmányos önazonosságának szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja az Aranybullát, amelynek a nemzeti emlékezet számára törvény által is történő megerősítése alapvető nemzeti érdek.

 A törvényjavaslat rögzítené, hogy az Országgyűlés tagjai - azok, akik tiszteletben tartják az ország történeti alkotmányának vívmányait -, vallják, hogy "a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége".

 A javaslat elfogadásával a parlament elismerné, hogy a nyolcszáz-éves dokumentum eszmeisége bizonyos vonatkozásaiban a modern kori demokrácia eszmetörténeti előzményének tekinthető. A képviselők felidézték: kibocsátásának idején az Aranybulla összegezte az Árpád-házi királyság több mint két évszázados államszervezési tapasztalatait és a nemesi tulajdonjog, valamint az ellenállási jog biztosításával megteremtette a későbbiekben a polgári értelemben vett magántulajdon és népszuverenitás jogintézményeinek történelmi előképeit.

 A jövő magyar nemzedékei számára fontos, hogy a modernkori demokrácia eszmetörténeti előzményének tekinthető Aranybulla a 21. században az Országgyűlés által törvényben is elismert dokumentum legyen – érvelnek a beterjesztők.  Örülnénk az ünnepnappá nyilvánításnak a történelmi tények alapján, azt támogatjuk, Rendünk céljaival egybecsengőnek tartjuk! Rendünk és tagjaink számára pedig még magasabb rangot kapna Szent György napja.

 Az Aranybullától vagy akár ünnepnappá nyilvánításától függetlenül is nekünk értelemszerűen az évben a legjelentősebb dátum április 24, Szent György napja. Az nagyon a „mi” napunk! Kiemelten figyelünk is rá, hiszen nagymértékben rólunk szól.

 lv. dr. Diószeghy László

0102

 

 

 

 

 

03

04

05

 

 

 

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend