Hír Budapest - Pest-megyéből.

A nemzet és az ország sorsának történelmi alakulása szempontjából érdekes és fontos nemzetközi konferenciára került sor a Parlamentben.

A Rendből dr. Diószeghy László kapott meghívást, így a tagok közül ő volt jelen az Ország házában.

 

  Nemzetközi konferencia került megrendezésre november 24-én, az Országház Felsőházi üléstermében. A Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába című eseményre az előadók több országból érkeztek, és a történészek vizsgálták a II. Világháború utáni helyzet alakulását, a hasonlóságokat és a különbségeket, azok nemzetközi kontextusát.

  Sztálin célja Kelet-Közép-Európában a Szovjetunió politikai és katonai hegemóniájának biztosítása volt, a szocializmus kialakulásával hosszú távú folyamatként számolt. Ez megfelelt az ún. népi demokráciákban elfogadott politikának. A proletárdiktatúra programja 1947 szeptemberében a Kominform létrehozásával vált kötelezővé minden országban. Szakítani kellett az evolúciós elmélettel, figyelmen kívül kellett hagyni az egyes országok történelmi, társadalmi, valamint gazdaságfejlődési sajátosságait, és erőszakkal be kellett vezetni a szovjet modellt. A konferencián bemutatásra kerültek a Szovjetunió Közép-Európára vonatkozó tervei, valamint a teljes szovjetizáláshoz vezető út. A résztvevők megismerhették a régiónk szovjetizálásának eseményeit, illetve Kovács Béla, Stanisław Mikołajczyk és Jan Masaryk politikusok tragikus sorsát is.

Köszöntőt Bellavics István igazgató-, megnyitó beszédet Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke mondott.

A nyitóelőadás:  Mitrovits Miklós (MTA TTI) Eltérő utak a sztálinizmushoz Kelet-Közép-Európában. Okok és következmények.

A konferencia további előadói voltak: Tatjana Viktorovna Volokityina (Orosz Tudományos Akadémia), Mark Kramer (Harvard University), Palasik Mária (ÁBTL) Maciej Korkuć (Nemzeti Emlékezet Intézete, Krakkó) Jiři Kocian (Cseh Tudományos Akadémia), Marcin Zaremba (Lengyel Tudományos Akadémia), Kovács József (MTA TTI), Jiří Pernes (Cseh Tudományos Akadémia) Stefano Bottoni (MTA TTI, – A román sztálinizmus sajátosságai), Vukman Péter (Szegedi Egyetem).

Nemzetközi Szent György Lovagrend