Zala vármegye

Címmel megtartott előadáson és programon vett részt a priorátus vezetése részéről lovag Tombi Lajos és Gondos Ferenc 2020. február 18-án a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban.

Pintér Attila nyá. ezredes – a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete a Honvédelmi Sportszövetség tagja – megnyitó gondolatai után, a tanintézetek jelentős számú diákjai és a meghívottak szablyavívó és judo bemutatót tekinthettek meg.  

Ezt követően Dr. Simicskó István – A hazafias és honvédelmi nevelésért felelős – kormánybiztos tartott maradandó élményt nyújtó eladást „Kihívások és lehetőségek az újjáalakuló Honvédelmi nevelésben” címmel és szólt a kadétprogramról. Bejelentette, hogy a Kormány döntése alapján megkezdődnek a honvédelmi sportközpontok építése, melynek első ütemében Zalaegerszeg is érintett.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere.

A program sajtótájékoztatót kötetlen beszélgetés és ebéd követte, ahol lehetőség volt az intézmények vezetőivel is szót váltani.

Köszönet illeti a rendezvény előkészítésében és levezetésében közreműködőket.

KPZ

Fotó: Arany Gábor (Zalai Hírlap)

Zalaegerszeg, 2020. február 18.                                                                 Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

logo

„SZABADSÁGHARC 170”

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

III. FORDULÓ

A „Szabadságharc 170” középiskolásoknak szervezett történelmi vetélkedő sorozat III. fordulóját 2019. október 05-én tartottuk a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében.

A vetélkedő résztvevői voltak az elsőkét forduló 3-3 legjobb eredményt elért diákjai, valamint 1-1 diák Beregszászról és Dunaszerdahelyről.

A vetélkedőn a versenyzőknek öt feladatot kellett megoldani. Az első feladatot odahaza készíthettek el, be kellett küldeni és a zsűri előzetesen értékelte a beküldött anyagot.

A négy következő feladat során számot kellett adni elméleti felkészültségről, törvények ismeretéről, a magyar államot a polgárokat és az egyházakat érintő rendelkezésekről. Számot kellett adni ismereteikről a szabadságharc nagycsatáit illetően, arról, hogy kik voltak azok a személyiségek (történelmi arckép csarnok) akik fontos szerepet játszottak a szabadságharc idején. De tudni, ismerni kellett a szabadságharc ruházatát, fegyverzetét, melyről úgy adtak tanúbizonyságot, hogy fel kellett ölteni a Zalai 47. Hagyományőrző Zászlóalj által hozott ruhákat, be kellett mutatni a fegyvereket. A zalai közéletünk, tudományos életünk jeles képviselőiből álló zsűri értékelése alapján azt mondhatjuk, hogy a vetélkedő résztvevői nagyon jól helyt álltak, mind az elméletben, mind a gyakorlatban. A zsűri elnöke Dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nyugalmazott polgármestere, tagjai Molnár András a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatója, és Horváth Eszter a Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola történelem tanára volt.

Értékelésük alapján az alábbiak szerint kerültek díjazásra versenyző fiataljaink:

Helyezettek, díjazottak:

1.Helyezett: Poloma Máté Pál Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely
Felkészítő tanár: Soóki Ágota tanárnő
2. helyezett: Rosta Maya Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
Felkésztő tanár: Dr. Bechkné Sallay Anikó tanárnő
3. helyezett: Tüske Bíborka Sára Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

 Különdíjat kaptak:

1. Tóth Sára                             Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Felkészítő tanár: Nedbal Klaudia tanárnő
2. Veiland Fanni Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Csuha Máté tanár úr
3. Nagy Brigitta Mária Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Tóth Vera tanárnő
4. Domján Boglárka Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg
Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

A vetélkedő sorozat megszervezésében, levezetésében nyújtott fáradtságot nem ismerő, lelkiismeretes munkája elismeréseként, lovag Ferge László az 1848/49 Szabadságharc témakörét feldolgozó emlékplakett elismerésben részesült.

A vetélkedő megszervezésével tisztelegni akartunk a szabadságharcos elődeink hősi tettei előtt. El kívántuk érni, hogy a fiatalok a vetélkedő időszakában önállóan, vagy tanáraik segítségével jobban megismerjék az országos és megyei eseményeket, a szabadságharc történéseit. Szerettük volna elérni, hogy a határon belül és túl élő fiatalok érezzék a magyar nemzethez való tartozást, annak történelmi gyökereit. Részvételükkel, tudásukkal kifejezzék a nemzeti összetartozás érzését!

A vetélkedőn összesen 20 középfokú oktatási intézmény, 123 diákja vett részt és az első két forduló 3-3 legjobbja, kiegészülve a két külhoni magyar diákkal mérte össze tudását a harmadik fordulóban. A díjátadások alkalmával az első 3-3 helyezetteken kívül 9 különdíjat adtunk át, 10 pedagógusnak és a feladatok kidolgozásában, értékelésében részt vállaló munkatársnak köszöntük meg - Sárkányölő Szent György emlékplakettel - a munkáját. 

Külön is tiszteletünket, köszönetünket fejezzük ki a Rend kárpátaljai priorátusának és a szlovák nagypriorátusnak, hogy elfogadva felhívásunkat biztosították felkészült fiataljaik vetélkedőn történő jelenlétét. Felkészültségüket a vetélkedőn elért eredményeik ékesen bizonyítják!

A versenyző zalai és külhoni fiataljainkkal, felkészítő tanáraikkal, a díjátadón résztvevő közéleti személyiségekkel, közjogi méltóságokkal történt beszélgetések és a több mint egy éves szervezés, versenyzéseken szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy kitűzött célkitűzéseink reményeink szerint megvalósultak. Sőt több alkalommal találkoztunk olyan javaslattal, véleménnyel hogy más magyar történelmi események is hasonló módon kerüljenek feldolgozásra a jövőben!

Tisztelettel mondunk köszönetet támogatóinknak, mert csak velük együttműködve valósulhatott meg az egész Zala megyét és két szomszédos országban élő fiatalokat érintő vetélkedő sorozat:

 • Zala Megyei Önkormányzat
 • Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és humánigazgatási osztálya
 • Zalaegerszegi Tankerületi és Szakképzési Centrum és érintett középiskolái
 • Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • Bookline Könyvkiadó Vállalat
 • Zalavíz Zrt
 • R M Reklám Bt
 • Nemzetközi Szent György Lovagrend KT

Zalaegerszeg, 2019. október 06.

Lovag Ferge László (szervező)                                     Lovag Gondos Ferenc (prior)

 

Pillanatképek:

Bővebben: „SZABADSÁGHARC 170” TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ III. FORDULÓ

 

A priorátus - a szükséges engedélyeztetési és adminisztrációs feladatok elvégzése után - 2019.09.24-én látogatást tett a MH Pápa Bázisrepülőtéren. A látogatás célja volt, hogy megismerkedjünk a repülőtér rendeltetésével, feladataival, képet alkothassunk tevékenységéről, hogy megtekintsük a MH – jelenleg Pápán állomásozó - korszerű vadászrepülőit, az itt állomásozó repülőgépek kiszolgálásához, karbantartásához szükséges eszközöket, ismereteket szerezzünk a kiszolgáló személyzetről, a légi kutató-mentő szolgálat eszközeiről és lehetőség szerint pillantást vethessünk a több nemzet tulajdonban lévő C-17 nehéz szállító repülőgépekre.

 A látogatás során meghallgattuk a parancsnok úr tájékoztatását, kísérőnk segítségével megtekintettük a csapatmúzeumot, az utasforgalmi terminált, megismerkedtünk a bázis tűzoltó szolgálat feladataival, beszélgethettünk a szakszemélyzettel, láthattuk a „holdjáró formátumú”, nagy kapacitású tűzoltó járműveket és a hét emelet magasságú vezérlő toronyban bepillantást nyerhettünk az irányító személyzet felelősségteljes munkájába. A repülőtéri sétánk során két repülési feladatról visszatérő Gripen vadászgép leszállásának is szemtanúi lehettünk, melyek a robosztus nagyságrendű C-17 gép előtt elgurulva szemléltették az óriásgép méreteit.

A látogatáson résztvevő 11 zalai mellett jelen volt a Nemzetközi Szent György Lovagrend nagypriorja és főkincstárnoka is.

A maradandó élményt nyújtó látogatás emlékére, köszönetünket kifejezve, a Priorátus Sárkányölő Szent György plakettet adományozott a parancsnok úrnak és átadta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei jogú Város polgármesterének könyv ajándékát, egy zalaegerszegi kiadványt.

A pápai látogatásunkat egy helyi vendéglőben elfogyasztott ebéd követte és egy rövid út közbeni pihenő után, kora délután érkeztünk vissza „helyőrségünkbe”.

A Priorátus tisztelettel mond köszönetet Magasy Zsolt ezredes úrnak fogadtatásunkért, a korrekt tájékoztatásunkért és Pelsőci Miklós százados úrnak az engedélyeztetési eljárásban nyújtott segítségéért és repülőtéri kísérői munkájáért!

01

További képek.

Bővebben: Látogatás a MH Pápa Bázisrepülőtéren

Idén is – 2019.09.25-én – a csácsi arborétumban megrendezésre került a középiskolásokat megszólító honvédelmi verseny, a Göcsej Harci Túra. A Zala Megyei Védelmi Bizottság és MH 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda által szervezett vetélkedőn 13 zalai és egy kaposvári középiskola csapata mérte össze tudását. A komoly felkészültségről tanúbizonyságot tevő csapatok 15 állomáson hajtottak végre feladatot. A priorátus által is – díjak megvásárlására adott pénzügyi – támogatott versenyen az I. helyezést az Eötvös Loránd műszaki szakgimnázium (Kaposvár) szerezte meg, második helyen a Ganz Ábrahám szakgimnázium (Zalaegerszeg) és a harmadik helyen a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos szakképző középiskola végzett. A díjátadó ünnepségen a vándorserleg átadására lovag Gondos Ferenc priort kérték fel.   

Zalaegerszeg, 2019.09.25.                                                     lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

 logo

Nemzetközi Szent György Lovagrend

Zala Megyei Prior

 

„Szabadságharc 170” történelmi vetélkedő

II.forduló értékelés

A II. forduló feladatlapja a tervezett időben elkészült a feladatlapot 2019. 04.01-én kiadtuk. Az első fordulóhoz hasonlóan a tankerületek és a szakképzési centrumon segítségével juttattuk el a diákokhoz. A feladatlap és a versenykiírás közzétettük az nszgylovagrend.hu oldalon.

A feladatlapok beküldésének határideje 2019. 04. 17-e volt. A beküldési határidőre 42 feladtalap érkezett be. A beérkezést követően elkezdtük a feladatlapok értékelését. Az értékelésben 5 pedagógus vett részt. Meg állapítottuk kik a helyezettek és a díjazottak. A feladatot május 10-ig elvégeztük és megkezdtük a díjátadás szervezését. A díjátadás házigazdája a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. A főigazgató úr a díjátadás helyének a Csány László Szakgimnáziumot jelölte meg. A gimnázium nagyon jó vendéglátó és rendező volt. Gondoskodtak műsorról a vendégek fogadásáról. A díj átadásra meghívtunk minden résztvevőt.

Díjazottak:

 1. Nagy Brigitta Mária

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

 1. Tüske Bíborka Sára

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója

 1. Németh Márk

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

 1. Városi Gellért

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

 1. Vas Márió

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója.

 

 

A „Szabadságharc 170” történelmi vetélkedő helyezettjei:

 1. helyezett: Rosta Maya Felkészítő tanár: Beckné Sallay Anikó tanárnő

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zrínyi Miklós Gimnázium

 1. helyezett: Kósa Sándor Felkészítő Tanár: Korosa Andrea tanárnő

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája Lenti tanulója

 1. helyezett: Domján Boglárka Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója

A Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagypriorja köszönetét fejezi ki, és Szent György Emlékplakettet adományoz.

Díjat adományozó:

Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagyprior

Bookline Könyvkiadó

Irattartó, emléklap, könyvjutalom, emlékplakett,

A díjakat átadja: Lovag Moro Ákos a Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagyprior

- Tóth Csilla tanárnő. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

- Illés Csaba tanárúr. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

- Horváth Eszter tanárnő. Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola

- Bíróné Molnár Beáta tanárnő. Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola

- Király Krisztina. Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tanügy-igazgatási referens 

DSCF4334

DSCF4335

DSCF4354

DSCF4338

Nemzetközi Szent György Lovagrend