molnar peter

MOLNÁR PÉTER

1944-2021

Molnár Péter lovagtársunk 2005 évben lépett sorainkba és hosszú éveken keresztül szolgálta a Rendet, mint megyei kincstárnok és mint a Felügyelő Bizottság tagja. Munkáját mindig nagy szeretettel és pontosággal végezte. Emléked megőrizzük.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Ribizsár Péter                               Moro Ákos

Prior                                              Nagyprior

gyertya  

 

 

Széchenyi-díjjal - a tudományos szakmai teljesítményért adható

legmagasabb elismeréssel - tüntették ki lv. dr. Buday László rendtársunkat.

Az orvos-biokémikus az Orvosi Vegytani, a Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója.

Dr. Buday László 2019. novemberétől a multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végző

Természettudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatója.

 Elismerésünk és gratulálunk pályájához, az elért eredményeihez!

lv. dr. Diószeghy László, prior

Buday L  60

Újévi köszöntő

„Ne félj, mert megváltottalak,

Neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézsaiás 43, 1b)

 

            Nehéz évet zártunk 2020 végén. A világjárvány tette ezt az évet igazán nehézzé, mert több szempontból is behatárolta, korlátozta lehetőségeinket. Váratlanul jött, és sok kellemetlenséget, sőt nem is alaptalan félelmet okozott. Sokakkal együtt magam is úgy vélem, hogy Teremtő és Megtartó Istenünk megsuhogtatta pálcáját, figyelmeztetve az embert, hogy „nem te vagy a világ ura, még ha elbizakodottságodban időnként annak is képzeled magadat.” Magam is úgy gondolom, nem büntetésnek csak intésnek szánta az Úr ezt a jelenséget, amely a világban milliókat betegített meg, és sokszázezer embertársunk halálát okozta, és közülünk senki sem tudja, mikor lesz majd vége.

Nagy kérdés, hogy az emberiség mennyire képes, menyire hajlandó az isteni fegyelmeztetés megértésére, elfogadására. Egyelőre csak remélhetjük, hogy ez az intés eléri a kívánt hatást, és mihamarabb eltűnik felülünk ez a veszedelem. Küzdünk a világjárvány ellen, de végül be kell látnunk, hogy nekünk nincs hatalmunk felette. Csak az Úristen megtartó kegyelmében reménykedhetünk, abban viszont valóban, a csalódás veszélye nélkül reménykedhetünk. Tegyük is meg! Érdemes felvállalnunk ezt a reménységet, mert egyedül ez vezethet sikerhez.

            Az új esztendő a vírus-veszedelemtől függetlenül is sok kihívást hozhat számunkra. Ezektől viszont nem feltétlen kell rettegnünk. Ne feledjük, hogy az Úristen segedelmével ezekre a néha talán valóban ijesztő kihívásokra adott válaszaink végül sikereket is eredményezhetnek nekünk. Mi, keresztyének ne adjunk teret a felesleges aggodalmaskodásnak, ne foglalkozzunk olyan elképzelésekkel, amelyekre nem terjed ki a mi illetékességünk! Hiszem, hogy mi, Istenben hívők optimisták lehetünk, mert bízhatunk Mennyei Gazdánk megtartó kegyelmében. Hittel vallom, hogy ez a kegyelem mindannyiunk számára elérhető, de azt rendszeresen el kell kérnünk. Hitvalló őseink mindig tudták „szemeiket a hegyre emelni,” nemzeti történelmünk legzordabb viszonyai között is el tudták kérni ezt a kegyelmet. Ennek köszönhető megtartatásunk, ennek köszönhető, hogy ma is Krisztus-hívők vagyunk és ma is magyarul beszélünk itt, a Kárpát-medencében. További megtartatásunkhoz kérjük mi is, ma is Mennyei Atyánk kegyelmét. Ha Ő megtart bennünket, akkor bizonyosan megmaradunk.

            Mondják, hogy a világjárvány elmúltával sok minden megváltozik. Lehet, hogy igazuk lesz. Még nem tudhatjuk. Sajnos azt sem zárhatjuk ki, hogy keményebb idők jönnek ránk.  Újabb gondok is jöhetnek, de akár a mostaniak, vagy azok közül többen is tartósnak bizonyulhatnak. Egy dologban azonban bizonyosak lehetünk mi, keresztyének. Nekünk erre az esetre is biztos menedékünk van. Ígéretünk van Mennyi Gazdánk segítségére: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50, 15.)  Sok-sok évvel ezelőtt hangzott el ez az isteni ígéret, de ránk is, most is érvényes, nekünk is szól, mi is reménykedhetünk benne. Meg is tesszük azt, csak az imént idézett isteni ígéret második felével kapcsolatban szoktunk adósak maradni. Gyakran megfeledkezünk a hálaadásról. Ne legyünk restek a jövőben köszönetet, dicséretet mondani a megtapasztalt isteni segítségért!

            Mindannyian tudhatjuk, hogy Teremtő és Megtartó Istenünk nem automatikusan véd meg bennünket a veszedelmektől, problémáinktól, de erőt, bölcsességet ad azok elhordozásához. Bizonyos vagyok benne, hogy fohászkodásaink mindig meghallgatásra találnak az Úrnál. Az viszont előfordulhat, hogy nem a kért és várt választ kapjuk Tőle, hanem Ő azt adja, amire leginkább szükségünk van. Ezt magam is többször megtapasztaltam.

            Abban a szilárd reménységben forduljunk hát az új esztendő felé, hogy az Úristen megtartó kegyelme és áldó szeretete továbbra is velünk lesz. Ez a tény biztosít bennünket afelől, hogy akkor békés, boldog új évünk lesz 2021-ben. Adja a Minden Kegyelem Istene, hogy úgy legyen! 

Dr. Huszár Pál

ADVENTUS DOMINI Speramus ! 

advent 2020

lv. dr. Diószeghy László, prior, Bp.- Pest

Nemzetközi Szent György Lovagrend