A Nemzetközi Szent György Lovagrend egyik fő feladatának tartja a hagyományok őrzését, az elődök tiszteletét és a baráti kapcsolatok építését. Emlékezni és tisztelegni kell azon hősök emléke előtt, akik életüket áldozták a pusztító háborúkban hazájukért. 
  A Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés vármegyei priorátus tagjai, lovag Gregor László prior és a priorátus vajdasági tagjai, lovag Bogdan Kesic, lovag Pretz István, Boros István, Filipovic Djurdjina a szerbiai, vajdasági Párdány – mai neve Medja - községbe látogattak és  az emlékezés koszorúját helyezték el a német és magyar katolikus temetőben. Velük tartott a lovagrend tevékenységét támogató muzslyai Kövirózsa O23 civilszervezet elnökség tagja Barna István is. Bár a lovag Sebestyén Gyula nagyprior most nem tudott eljönni, de támogatta ennek a felemelő eseménynek a létrejöttét.
      A katolikus temetőben álló első világháborús hősi emlékművet, amelyen nagy számban a magyar és német nemzetiségű hősök neveit találtak, a háború után a szerb Bogdanovic család készíttette, s a közelmúltban hozták rendbe a község lakói. (Az érdekesség, hogy a zömében német nemzetiségű családok régi temetőjében felfedezhettük a legendás filmsztár„Tarzan”, Johnny Weismülller családjának sírjait is, aki a helyiek szerint itt született 1905-ben.)
  A román határhoz közeli kis község vezetői Miljko Miljkovity elnök, Simič Vojo, a község titkára valamint a vezetőségi tagok közül  Jovo Simić valamint Tomislav Marković, a nyugdíjas helyi szövetség elnöke  baráti szeretettel fogadták a kis küldöttséget, rögtön szívélyes hangulat alakult ki.
Az emlékezés és tisztelet koszorúit közösen helyezték el a temetőben. A háborúk halottai ugyanis már nem ellenségek, hanem áldozatok, akiknek emlékét tisztelni és ápolni kell. Ahogyan lovag Gregor László is kifejtette beszédében: aki a múltját nem becsüli meg, annak jövője sincsen!

 A koszorúzást követően egy közös ebéden vettek részt a lovagrend tagjai és a község vezetősége, ahol kötetlen beszélgetés keretében egyeztek meg arról, hogy a jövőben ezt az együttműködést folytatni kívánják. Itt a helyiek megismerhették a lovagrend céljait, s azt, hogy milyen fontos feladatok állnak a tagok előtt. A szívélyes hangulat egyben a szerb és a magyar nép közötti barátságot is erősítette, s várhatóan folytatása következik majd. Külön köszönet illeti lovag Pretz István szervező munkáját, aki  sok évi helytörténeti kutatásával  feldolgozta a falu és az emlék oszlop történetét!

BMP (1)

 

BMP (2)

 

BMP (3)

 

BMP (4)

 

BMP (5)

 

 

Budapest - Pest vármegye priorátusa

HŐSÖK NAPJA – 2023

BUDAFOK - NAGYTÉTÉNY

HN231

„Május utolsó vasárnapján a világháborúban részt vett 34 ország népe gyászba öltözik. Hiába nyílnak a napon a tavasz ezerszínű virágai, nem vidul fel a szem, mert a Hősök Vasárnapja van. Szomorúan kongó harangok kegyeletes ünnepségekre hívnak.”

1938-ban így emlékezett meg a napról a Magyar Cserkész című újság képes beszámolójában, melyben Európa legnagyobb hősi emlékműveit is bemutatta. Akkor még nem tudhatták, hogy egy évvel később egy újabb, még pusztítóbb háború kezdődik, melynek nemcsak hősei, hanem áldozatai lesznek, mert a háborúknak főleg áldozatai vannak. Katonák, civilek, családok, anyák, apák és gyermekek, országok és nemzetek, közösségek.

Azután elkészülnek az emlékművek, mellyel megbecsülik az elesettek áldozathozatalát. Márványba, kőbe vésett, bronzba öntött művészi alkotások, melyek csendben várják a mindennapokban, hogy eljöjjön az ő napjuk, amikor fejet hajtunk, amikor elhelyezzük virágainkat, koszorúinkat. Mert kötelességünk az emlékezés.

Elkészült Nagytétény emlékműve is 1934 októberében. József főherceg és maga a miniszterelnök, vitéz jákfalvi Gömbös Gyula, Pest vármegye főispánja, valamint számos előkelő vendég és természetesen a helyi lakosság jelenlétében, hiszen Nagytétény hőseinek neve ragyogott aranybetűkkel a leleplezendő márványtáblán.

Frontharcosok, leventék és cserkészek díszmenete vonult fel. Lelkes szavakkal emlékeztek meg az 1. és 17. honvédgyalogezred, valamint a 32. és 69. közös gyalogezred hőseiről, amely ezredekben a nagytétényi katonák szolgáltak, harcoltak. Az egyházi áldás után leleplezték a turulos emlékművet, hogy örökre hirdesse azoknak a tétényieknek a nevét, akik a hazájukért áldozták az életüket.

89 éve áll szilárdan a kőtömb ezen a helyen. Óvja-védi a magyarok turul madara, s ad feladatot nekünk, a ma élőknek. Egy főhajtás, egy csendes ima legyen május utolsó vasárnapjának, ennek a szép pünkösdi vasárnapnak a lélekemelő ünnepe.

Emlékezzünk ma tisztelettel hőseinkre, apáinkra, nagyapáinkra, dédapáinkra, s mindazokra, akik hazánk védelmében ezer év alatt elestek, mert mindannyian értünk harcoltak. „ … megcselekedték azt, amit megkövetelt a haza.”

Nagytétény, 2023.05.28.                                        

Monostoriné Szeleczky Gabriella

 Kétszeres Mihalik Sándor-díjas pedagógus, történész

 

HN232

 lv. Bakos Miklós

HN233

Megemlékező ünneplők

 

 

 

Küldött gyűlés

A Nemzetközi Szent György Lovagrend 2023.03.25 -én megtartotta a küldött gyűlését, melyen megtárgyalta és elfogadta a:

2022 évi tevékenységről szóló beszámolót

2022 évi pénzügyi beszámolót

2023 évi költségvetési tervet

valamint az alapszabály módosító javaslatait.

kgy23 1

kgy23 2

kgy23 3

 

 

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend