Tisztelt Rendtársak! Egyesületünk alapító tagja a Családtudományi Szövetségnek. Tagságunknak megfelelően tesszük közzé a

Szövetség tájékoztatóját, hogy az érdeklődők tudjanak élni a felkínált lehetőségekkel.

Bp. 2021. 02. 19.                                               lv. dr. Diószeghy László, prior

Tisztelt Hölgyem, Uram!

A Családtudományi Szövetség szeretettel ajánlja figyelmébe online előadás-sorozatát, amelyet " A család védelmében" a családok megerősítése céljából rendez. Első alkalom 2021. február 25-én csütörtökön délután fél hatkor lesz.

További alkalmak:

  1. március 25. csütörtök 17:30.
  2. április 29. csütörtök 17:30.
  3. június 10. csütörtök 17:30.

Előadóink között szerepelnek neves szakemberek, akik tudásuk és tapasztalatuk segítségével leplezik le korunk családellenes propagandáit és segítséget nyújtanak zűrzavaros korunkban ezen a területen az eligazodásban.

Az online rendezvényeket fiataloknak, házasságra készülőknek és családoknak ajánljuk.

Az alkalmanként 3x20 perces előadásokat a mellékletben szereplő előadókkal és témákban tartjuk.

Az előadás-sorozat megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni  ITT  lehet, és a megadott email címre fogjuk az előadás napján megküldeni az online (zoom) elérhetőséget.

Szeretettel várjuk!

Családtudományi Szövetség 

Üdvözlettel:               

                        Családtudományi Szövetség elnöksége

CSSZE

 

                                                   

Felvidéki rendtársaink a következő üzenetet jutatták el hozzánk:

A Felvidéki Priorátusban a 2021 évbe közös imával lépünk.

A Szentatya 2021-re Szent József évet hirdetett. Imádkozzunk a férfiakért, a férjekért, a családapákért, nélkülük a társadalmunk nem tud megújulni. Hiszen akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, s egyben teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, ill. a házastárssal való imádkozása révén.

 A közös ima a következő képpen történne:

Mivel Szent József napja a szerda, minden hónap harmadik szerdáján este nyolc órakor lovagtársaink a családjukkal együtt imádkozhatják a dicsőséges rózsafüzért és az imát Szent Józsefhez.

Az első ilyen szerda 2021. január 20-án lesz 20,00 órakor lesz.

Kérlek Benneteket, hogy minél többen kapcsolódjatok be!

Csatolva küldöm az imákat.

 Sikerekben gazdag, Istentől megáldott új évet kívánok mindnyájatoknak.

Lovag Tibor

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot,
nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.

Amen.

 

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

kereszt

1. A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.

2. A nagy, különálló (öreg) szemekre (2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.

3. A kisebb, csoportos (tábla) szemekre (3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

4. Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az Üdvözlégyek között titkokat mondunk

D I C S Ő S É G E S
Titkok a bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

Titkok a tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

 

 

 

A reményé és a várakozásé lesznek az elkövetkező napok, hónapok.  Kívánom, minden Dámánknak és Lovag testvérünknek, hogy legyen egészségünk, és legyen erőnk a jóra. Álmodjunk merészen jövőről, családról, hazáról.

Aki a nemzet tehetségére és szorgalmára számít, az nem csalódhat. Ha kezünket egymás felé nyújtjuk, csodákra vagyunk képesek, hiszen mennyi rosszat legyőztünk már, hány megpróbáltatást hagytunk magunk mögött.

Ez az ország mindenkinek hazája, aki itt él. Öregről, betegről, számkivetettről nem mondhat le senki, mert vesztettünk már eleget, mindenkire szükségünk van. Mert mi így, együtt jelentünk igazi értéket. Bárhol éljen az országban, vagy határainkon túl, ragaszkodással gondolunk mindenkire, aki Arany János nyelvén szólal meg. 

Isten éltessen mindnyájunkat.

Moro Ákos

Nagyprior

Nemzetközi Szent György Lovagrend