Szent György, Aranybulla

 Olvashatjuk a hírekben, hogy lehet, új ünnepnapja lesz Magyarországnak, be is nyújtottak egy törvényjavaslatot

 II. András az Aranybullát 1222-ben Szent György napján, április 24-én adta ki, ezért az Országgyűlés ezt a napot nyilvánítaná az Aranybulla napjává, tekintettel az 1222-es Aranybulla jelentőségére.

 Az előterjesztők a magyar államfejlődés és Magyarország alkotmányos önazonosságának szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja az Aranybullát, amelynek a nemzeti emlékezet számára törvény által is történő megerősítése alapvető nemzeti érdek.

 A törvényjavaslat rögzítené, hogy az Országgyűlés tagjai - azok, akik tiszteletben tartják az ország történeti alkotmányának vívmányait -, vallják, hogy "a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége".

 A javaslat elfogadásával a parlament elismerné, hogy a nyolcszáz-éves dokumentum eszmeisége bizonyos vonatkozásaiban a modern kori demokrácia eszmetörténeti előzményének tekinthető. A képviselők felidézték: kibocsátásának idején az Aranybulla összegezte az Árpád-házi királyság több mint két évszázados államszervezési tapasztalatait és a nemesi tulajdonjog, valamint az ellenállási jog biztosításával megteremtette a későbbiekben a polgári értelemben vett magántulajdon és népszuverenitás jogintézményeinek történelmi előképeit.

 A jövő magyar nemzedékei számára fontos, hogy a modernkori demokrácia eszmetörténeti előzményének tekinthető Aranybulla a 21. században az Országgyűlés által törvényben is elismert dokumentum legyen – érvelnek a beterjesztők.  Örülnénk az ünnepnappá nyilvánításnak a történelmi tények alapján, azt támogatjuk, Rendünk céljaival egybecsengőnek tartjuk! Rendünk és tagjaink számára pedig még magasabb rangot kapna Szent György napja.

 Az Aranybullától vagy akár ünnepnappá nyilvánításától függetlenül is nekünk értelemszerűen az évben a legjelentősebb dátum április 24, Szent György napja. Az nagyon a „mi” napunk! Kiemelten figyelünk is rá, hiszen nagymértékben rólunk szól.

 lv. dr. Diószeghy László

0102

 

 

 

 

 

03

04

05

 

 

 

 

 Október utolsó vasárnapján immár nyolcadik alkalommal lobbantak fel Budafokon az őrtűz lángjai, jelezve Budafok-Tétény kiállását a székely autonómiatörekvések mellett. Rendünk lv. Bakos Miklós vezetésével évek óta képviselteti magát az eseményen. Sőt lv. Bakos Miklós a technikai előkészítés és lebonyolítás aktív résztvevője.

Jó hír, hogy a megemlékezés évről - évre egyre látogatottabb, és azzal lépést tartva a műsor is egyre tartalmasabb. Lv. Bakos Miklós kormányzó mellett az eseményen részt vett dáma Sepsi Kovács Éva és lv. Tóth László is.

 Lv. Bakos Miklós kormányzó személyesen készítette elő, építette az őrtüzet. A szakszerű munka eredményeként hosszantartó és gyönyörű látványban volt része az érdeklődőknek. A lángok messzire hírdették a székely törekvések aktulitást, vitalitását.

01

02

03

04

Budafoki tudósításból

Az esemény kezdetén Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a székely szolidaritásra hívta fel a figyelmet: el kell hogy jusson az üzenet: a székelység nincs egyedül,
A kerület egykori polgármestere, Szabolcs Attila is jelen volt az eseményen, beszédében a háborús időszak „sötét füstjében” való helytállásra hívta fel a figyelmet: „nekünk ebben a korszakban sincs más dolgunk, mint tisztítótüzet rakni, békességgel világítani szeretteinkért, honfitársainkért szerte a Kárpát-hazában.”
Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke és az Erdélyi Magyar Szövetség parlamenti képviselője beszédét azzal kezdte, hogy mindig otthon érzi magát Budafok-Tétényben, és köszönetet mondott, hogy a kerület következetesen kiáll ügyükért. Beszédében a képviselő alapvető feladatnak tartja a hűséget fenntartani és egyes esetekben azt visszahozni; hiszen hűség nélkül nincsen közösség és nincsen nemzet.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő beszédében – a székely történelem egyes állomásainak felelevenítése után – Európa magatartását taglalta: „Európa félrenéz”, amikor a székelyek
követelik az autonómiájukat, és akkor is, amikor Munkácson ledöntik a Turul szobrot.
Hokker Zsolt evangélikus lelkész áldását követően meggyújtották máglyát
ismét felgyulladt Budapest legrégebbi székely őrtüze, s a Szárazfa Zenekar a Székely Himnusszal kísérte útjára a magasba csapó lángokat.

05

 

 

 

 

 

Nemzetközi Szent György Lovagrend