Felvidéki rendtársaink a következő üzenetet jutatták el hozzánk:

A Felvidéki Priorátusban a 2021 évbe közös imával lépünk.

A Szentatya 2021-re Szent József évet hirdetett. Imádkozzunk a férfiakért, a férjekért, a családapákért, nélkülük a társadalmunk nem tud megújulni. Hiszen akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, s egyben teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, ill. a házastárssal való imádkozása révén.

 A közös ima a következő képpen történne:

Mivel Szent József napja a szerda, minden hónap harmadik szerdáján este nyolc órakor lovagtársaink a családjukkal együtt imádkozhatják a dicsőséges rózsafüzért és az imát Szent Józsefhez.

Az első ilyen szerda 2021. január 20-án lesz 20,00 órakor lesz.

Kérlek Benneteket, hogy minél többen kapcsolódjatok be!

Csatolva küldöm az imákat.

 Sikerekben gazdag, Istentől megáldott új évet kívánok mindnyájatoknak.

Lovag Tibor

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot,
nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.

Amen.

 

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

kereszt

1. A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.

2. A nagy, különálló (öreg) szemekre (2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.

3. A kisebb, csoportos (tábla) szemekre (3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

4. Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az Üdvözlégyek között titkokat mondunk

D I C S Ő S É G E S
Titkok a bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

Titkok a tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

 

 

 

A reményé és a várakozásé lesznek az elkövetkező napok, hónapok.  Kívánom, minden Dámánknak és Lovag testvérünknek, hogy legyen egészségünk, és legyen erőnk a jóra. Álmodjunk merészen jövőről, családról, hazáról.

Aki a nemzet tehetségére és szorgalmára számít, az nem csalódhat. Ha kezünket egymás felé nyújtjuk, csodákra vagyunk képesek, hiszen mennyi rosszat legyőztünk már, hány megpróbáltatást hagytunk magunk mögött.

Ez az ország mindenkinek hazája, aki itt él. Öregről, betegről, számkivetettről nem mondhat le senki, mert vesztettünk már eleget, mindenkire szükségünk van. Mert mi így, együtt jelentünk igazi értéket. Bárhol éljen az országban, vagy határainkon túl, ragaszkodással gondolunk mindenkire, aki Arany János nyelvén szólal meg. 

Isten éltessen mindnyájunkat.

Moro Ákos

Nagyprior

molnar peter

MOLNÁR PÉTER

1944-2021

Molnár Péter lovagtársunk 2005 évben lépett sorainkba és hosszú éveken keresztül szolgálta a Rendet, mint megyei kincstárnok és mint a Felügyelő Bizottság tagja. Munkáját mindig nagy szeretettel és pontosággal végezte. Emléked megőrizzük.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Ribizsár Péter                               Moro Ákos

Prior                                              Nagyprior

gyertya  

 

 

Széchenyi-díjjal - a tudományos szakmai teljesítményért adható

legmagasabb elismeréssel - tüntették ki lv. dr. Buday László rendtársunkat.

Az orvos-biokémikus az Orvosi Vegytani, a Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója.

Dr. Buday László 2019. novemberétől a multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végző

Természettudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatója.

 Elismerésünk és gratulálunk pályájához, az elért eredményeihez!

lv. dr. Diószeghy László, prior

Buday L  60

Újévi köszöntő

„Ne félj, mert megváltottalak,

Neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézsaiás 43, 1b)

 

            Nehéz évet zártunk 2020 végén. A világjárvány tette ezt az évet igazán nehézzé, mert több szempontból is behatárolta, korlátozta lehetőségeinket. Váratlanul jött, és sok kellemetlenséget, sőt nem is alaptalan félelmet okozott. Sokakkal együtt magam is úgy vélem, hogy Teremtő és Megtartó Istenünk megsuhogtatta pálcáját, figyelmeztetve az embert, hogy „nem te vagy a világ ura, még ha elbizakodottságodban időnként annak is képzeled magadat.” Magam is úgy gondolom, nem büntetésnek csak intésnek szánta az Úr ezt a jelenséget, amely a világban milliókat betegített meg, és sokszázezer embertársunk halálát okozta, és közülünk senki sem tudja, mikor lesz majd vége.

Nagy kérdés, hogy az emberiség mennyire képes, menyire hajlandó az isteni fegyelmeztetés megértésére, elfogadására. Egyelőre csak remélhetjük, hogy ez az intés eléri a kívánt hatást, és mihamarabb eltűnik felülünk ez a veszedelem. Küzdünk a világjárvány ellen, de végül be kell látnunk, hogy nekünk nincs hatalmunk felette. Csak az Úristen megtartó kegyelmében reménykedhetünk, abban viszont valóban, a csalódás veszélye nélkül reménykedhetünk. Tegyük is meg! Érdemes felvállalnunk ezt a reménységet, mert egyedül ez vezethet sikerhez.

            Az új esztendő a vírus-veszedelemtől függetlenül is sok kihívást hozhat számunkra. Ezektől viszont nem feltétlen kell rettegnünk. Ne feledjük, hogy az Úristen segedelmével ezekre a néha talán valóban ijesztő kihívásokra adott válaszaink végül sikereket is eredményezhetnek nekünk. Mi, keresztyének ne adjunk teret a felesleges aggodalmaskodásnak, ne foglalkozzunk olyan elképzelésekkel, amelyekre nem terjed ki a mi illetékességünk! Hiszem, hogy mi, Istenben hívők optimisták lehetünk, mert bízhatunk Mennyei Gazdánk megtartó kegyelmében. Hittel vallom, hogy ez a kegyelem mindannyiunk számára elérhető, de azt rendszeresen el kell kérnünk. Hitvalló őseink mindig tudták „szemeiket a hegyre emelni,” nemzeti történelmünk legzordabb viszonyai között is el tudták kérni ezt a kegyelmet. Ennek köszönhető megtartatásunk, ennek köszönhető, hogy ma is Krisztus-hívők vagyunk és ma is magyarul beszélünk itt, a Kárpát-medencében. További megtartatásunkhoz kérjük mi is, ma is Mennyei Atyánk kegyelmét. Ha Ő megtart bennünket, akkor bizonyosan megmaradunk.

            Mondják, hogy a világjárvány elmúltával sok minden megváltozik. Lehet, hogy igazuk lesz. Még nem tudhatjuk. Sajnos azt sem zárhatjuk ki, hogy keményebb idők jönnek ránk.  Újabb gondok is jöhetnek, de akár a mostaniak, vagy azok közül többen is tartósnak bizonyulhatnak. Egy dologban azonban bizonyosak lehetünk mi, keresztyének. Nekünk erre az esetre is biztos menedékünk van. Ígéretünk van Mennyi Gazdánk segítségére: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50, 15.)  Sok-sok évvel ezelőtt hangzott el ez az isteni ígéret, de ránk is, most is érvényes, nekünk is szól, mi is reménykedhetünk benne. Meg is tesszük azt, csak az imént idézett isteni ígéret második felével kapcsolatban szoktunk adósak maradni. Gyakran megfeledkezünk a hálaadásról. Ne legyünk restek a jövőben köszönetet, dicséretet mondani a megtapasztalt isteni segítségért!

            Mindannyian tudhatjuk, hogy Teremtő és Megtartó Istenünk nem automatikusan véd meg bennünket a veszedelmektől, problémáinktól, de erőt, bölcsességet ad azok elhordozásához. Bizonyos vagyok benne, hogy fohászkodásaink mindig meghallgatásra találnak az Úrnál. Az viszont előfordulhat, hogy nem a kért és várt választ kapjuk Tőle, hanem Ő azt adja, amire leginkább szükségünk van. Ezt magam is többször megtapasztaltam.

            Abban a szilárd reménységben forduljunk hát az új esztendő felé, hogy az Úristen megtartó kegyelme és áldó szeretete továbbra is velünk lesz. Ez a tény biztosít bennünket afelől, hogy akkor békés, boldog új évünk lesz 2021-ben. Adja a Minden Kegyelem Istene, hogy úgy legyen! 

Dr. Huszár Pál

Nemzetközi Szent György Lovagrend