Békés vármegye

A Nemzetközi Szent György Lovagrend egyik fő feladatának tartja a hagyományok őrzését, az elődök tiszteletét és a baráti kapcsolatok építését. Emlékezni és tisztelegni kell azon hősök emléke előtt, akik életüket áldozták a pusztító háborúkban hazájukért. 
  A Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés vármegyei priorátus tagjai, lovag Gregor László prior és a priorátus vajdasági tagjai, lovag Bogdan Kesic, lovag Pretz István, Boros István, Filipovic Djurdjina a szerbiai, vajdasági Párdány – mai neve Medja - községbe látogattak és  az emlékezés koszorúját helyezték el a német és magyar katolikus temetőben. Velük tartott a lovagrend tevékenységét támogató muzslyai Kövirózsa O23 civilszervezet elnökség tagja Barna István is. Bár a lovag Sebestyén Gyula nagyprior most nem tudott eljönni, de támogatta ennek a felemelő eseménynek a létrejöttét.
      A katolikus temetőben álló első világháborús hősi emlékművet, amelyen nagy számban a magyar és német nemzetiségű hősök neveit találtak, a háború után a szerb Bogdanovic család készíttette, s a közelmúltban hozták rendbe a község lakói. (Az érdekesség, hogy a zömében német nemzetiségű családok régi temetőjében felfedezhettük a legendás filmsztár„Tarzan”, Johnny Weismülller családjának sírjait is, aki a helyiek szerint itt született 1905-ben.)
  A román határhoz közeli kis község vezetői Miljko Miljkovity elnök, Simič Vojo, a község titkára valamint a vezetőségi tagok közül  Jovo Simić valamint Tomislav Marković, a nyugdíjas helyi szövetség elnöke  baráti szeretettel fogadták a kis küldöttséget, rögtön szívélyes hangulat alakult ki.
Az emlékezés és tisztelet koszorúit közösen helyezték el a temetőben. A háborúk halottai ugyanis már nem ellenségek, hanem áldozatok, akiknek emlékét tisztelni és ápolni kell. Ahogyan lovag Gregor László is kifejtette beszédében: aki a múltját nem becsüli meg, annak jövője sincsen!

 A koszorúzást követően egy közös ebéden vettek részt a lovagrend tagjai és a község vezetősége, ahol kötetlen beszélgetés keretében egyeztek meg arról, hogy a jövőben ezt az együttműködést folytatni kívánják. Itt a helyiek megismerhették a lovagrend céljait, s azt, hogy milyen fontos feladatok állnak a tagok előtt. A szívélyes hangulat egyben a szerb és a magyar nép közötti barátságot is erősítette, s várhatóan folytatása következik majd. Külön köszönet illeti lovag Pretz István szervező munkáját, aki  sok évi helytörténeti kutatásával  feldolgozta a falu és az emlék oszlop történetét!

BMP (1)

 

BMP (2)

 

BMP (3)

 

BMP (4)

 

BMP (5)

 

 

A középkori lovagrendek jelentős része szerveződött újjá Magyarországon is a rendszerváltás után, de feladatainak az a része, ami a segítségadást, a fiatalok nevelését tekinti feladatának, megmaradt. Így történt ez a Nemzetközi Szent György Lovagrend esetében is. Az is fontos feladat, hogy a fiatalokat, a leendő lovagokat megismertessék a lovagrend működésével, feladataival.
  Az orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Általános Iskola felkérte lovag Antal Lászlót, a volt megyei priort egy rendhagyó történelemóra megtartására. Az óra témája a lovagrendek kialakulása, működése, múltja és jelene. Egyféle lovagi viselkedési morál és etika bemutatása a mai társadalmi körülmények tükrében. Közelebbről a Nemzetközi Szent György Lovagrend megalakulása, történelmi háttere, etikai kódexe, ezen belül a mai viselkedési normák meghatározása, segítő tevékenységének bemutatása. Az órán az előadó mellett, természetesen a történelem szakos tanár volt jelen, valamint az iskola Igazgatója, aki nagy érdeklődéssel követte az óra menetét, majd kicsengetés után gratulált a sikeres óra megtartásához, valamint óhaját fejezte ki, a jövőbeni további együttműködésre, későbbi órák meghívásos alapon történő megtartására.  A lehetőséget megköszönve lovag Antal László felajánlotta, hogy három rászoruló tanulónak, akiket az iskola vezetése viselkedési normájuk alapján választ ki, két havi teljes étkezését, tízórai, ebéd, uzsonna a Nemzetközi Szent György Lovagrend nevében adományként kifizeti. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szavaival: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

 

BMALGY1

Nemzetközi Szent György Lovagrend