Zala megye

 logo

Nemzetközi Szent György Lovagrend

Zala Megyei Prior

 

„Szabadságharc 170” történelmi vetélkedő

II.forduló értékelés

A II. forduló feladatlapja a tervezett időben elkészült a feladatlapot 2019. 04.01-én kiadtuk. Az első fordulóhoz hasonlóan a tankerületek és a szakképzési centrumon segítségével juttattuk el a diákokhoz. A feladatlap és a versenykiírás közzétettük az nszgylovagrend.hu oldalon.

A feladatlapok beküldésének határideje 2019. 04. 17-e volt. A beküldési határidőre 42 feladtalap érkezett be. A beérkezést követően elkezdtük a feladatlapok értékelését. Az értékelésben 5 pedagógus vett részt. Meg állapítottuk kik a helyezettek és a díjazottak. A feladatot május 10-ig elvégeztük és megkezdtük a díjátadás szervezését. A díjátadás házigazdája a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. A főigazgató úr a díjátadás helyének a Csány László Szakgimnáziumot jelölte meg. A gimnázium nagyon jó vendéglátó és rendező volt. Gondoskodtak műsorról a vendégek fogadásáról. A díj átadásra meghívtunk minden résztvevőt.

Díjazottak:

  1. Nagy Brigitta Mária

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

  1. Tüske Bíborka Sára

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója

  1. Németh Márk

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

  1. Városi Gellért

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója

  1. Vas Márió

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója.

 

 

A „Szabadságharc 170” történelmi vetélkedő helyezettjei:

  1. helyezett: Rosta Maya Felkészítő tanár: Beckné Sallay Anikó tanárnő

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zrínyi Miklós Gimnázium

  1. helyezett: Kósa Sándor Felkészítő Tanár: Korosa Andrea tanárnő

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája Lenti tanulója

  1. helyezett: Domján Boglárka Felkészítő tanár: Braun Tünde tanárnő

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója

A Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagypriorja köszönetét fejezi ki, és Szent György Emlékplakettet adományoz.

Díjat adományozó:

Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagyprior

Bookline Könyvkiadó

Irattartó, emléklap, könyvjutalom, emlékplakett,

A díjakat átadja: Lovag Moro Ákos a Nemzetközi Szent György Lovagrend Nagyprior

- Tóth Csilla tanárnő. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

- Illés Csaba tanárúr. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

- Horváth Eszter tanárnő. Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola

- Bíróné Molnár Beáta tanárnő. Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola

- Király Krisztina. Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tanügy-igazgatási referens 

DSCF4334

DSCF4335

DSCF4354

DSCF4338

A priorátus – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatója javaslatát elfogadva - idén is meglátogatta az átmeneti otthon lakóit és a közelgő Karácsony alkalmával, szerény ajándékokkal kedveskedett az otthon gyermekei részére. Az ajándékainkat dáma Szántai Lajosné és lovag Ferge László adta át az intézmény vezetőjének. (képen középen írja alá a vonatkozó dokumentumot)

A képen (j) dáma Szántai Lajosné

Zalaegerszeg, 2018. december 06. Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

Megemlékezés a Doni Áttörés 76. évfordulójáról

A Rákóczi Szövetség, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége zalaegerszegi csoportja által rendezett megemlékezésen képviselte Rendünket a zalai prior Zalaegerszegen és gyújtott gyertyát a Hősök kertjében 2019.01.12-én a II. világháborús emlékműnél. A priorátus tagjai a helyi megemlékezéseken emlékeztek a doni katasztrófa hőseire, eseményeire.

Zalaegerszeg, 2019.- január 12.

Lovag Gondos Ferenc (Zalai prior)

Priorátusunk - a korábbi évek hagyományait követve a győri és tatai katonai szervezetek után - 2018.10.19-én látogatást tett a Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi alakulatainál. A priorátus tagjai és hozzátartozóik alkotta csoport 15 Fővel indult útba 10.18-án a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatósága által – kedvezményes díjszabással – biztosított két mikro busszal. A több mint 400 km-es út és egy helyi halászcsárdában elfogyasztott ebéd után rövid belvárosi séta következett, megtekintve belváros nevezetességeit. (I. vil. háborús emlékmű, Városháza, Fekete Sas vendéglő, Európa második legnagyobb – tartó oszlopok nélküli – bálterme stb.) A napot a halászcsárdában elköltött vacsora és baráti beszélgetés zárta. Másnap reggeli után 08.30-kor érkeztünk meg a laktanyába, ahol a regisztrációt követően Imre József alezredes úr –dandárról és a hódmezővásárhelyi katonai szervezeteiről szóló - tájékoztatóját hallgattuk meg. A tájékoztatót laktanya bejárás követte, ahol szót válthattunk a szolgálatot teljesítő katonákkal megtekinthettük elhelyezési körleteiket, majd az alakulat csapatmúzeuma és könyvtára után a telephelyen tárolt haditechnikai és fegyverzeti eszközeik bemutatóján vehettünk részt. A laktanyai program az alezredes úr lovagtermi összegző gondolataival zárult, ahol a dandár emléktárgyát adta át látogatásunk emlékére. Priorátusunk a helyőrségparancsnoknak, Tóth István ezredes úrnak címzett, Sárkányölő Szent György plakettel és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere által írt levél kíséretében átadott zalaegerszegi kiadvánnyal mondott köszönetet a maradandó élményt nyújtó látogatásunk emlékére. Köszönetünket fejezzük ki látogatásunk előkészítésében és végrehajtásában közreműködő zalai és hódmezővásárhelyi barátainknak! Munkájuk eredményeként egy nagy múltú és a Magyar Honvédség egyik meghatározó fontosságú, nagyságrendű katonai szervezetét ismerhettük meg.

A három helyőrségben állomásozó katonai szervezetek (Győr, Tata és Hódmezővásárhely) látogatása és a tájékoztatók alapján tapasztaltuk, hogy katonáink felkészültsége, kiképzettsége a követelmények szintjén van, a rendelkezésükre álló hadi és technikai eszközök kezelésére magas szinten képesek. Érzékeltük, hogy a Zrínyi 2026 haderőreform célkitűzései megvalósítására, a tervezett fejlesztésekre égetően szükség van, hogy a Magyar Honvédség a vele szemben támasztott követelményeknek, a NATO és a kor kihívásainak a jövőben is maradéktalanul meg tudjon felelni! Erőt és egészséget kívánva köszönjük katonáinknak és a honvédelem ügye érdekében munkálkodó minden dolgozónak felelősségteljes munkáját, melyet értünk, a biztonságunkért végeznek nap, mint nap határainkon belül és időnként távol az országtól teljesítve nemzetközi kötelezettségeinkből eredő feladataikat!

A szerzett ismereteket felhasználjuk a honvédelmi értékközvetítő tevékenységünk során.

Látogatásunkról készült néhány kép:

Séta a belvárosban Kissné Úrgyán Mária vezetésével (j)

Városháza

Imre József alezredes tájékoztatója

A polgármesteri és a rendi ajándék átadása

Az alakulat ajándéka

Alezredes úr! Mindent köszönünk!

Zalaegerszeg, 2018.10.19-én

lv. Gondos Ferenc (prior)

Nemzetközi Szent György Lovagrend