A Rend képviselete a Parlamentben.

A Parlamentben az alábbi eseményeken meghívás alapján Rendünket lv. dr. Diószeghy László prior képviselte.

Az Országházban került sor 2018. október 10 – én a Jeszenák János-emlékülésre és az előző évi Szacsvay Imre konferencia alapján készült kötet bemutatójára. A Szacsvay Imre című kötetet bemutatta Erdődy Gábor, a konferencia levezető elnöke pedig Görföl Jenő volt. A rendezvény nyitóbeszédét Hiller István, az országgyűlés alelnöke tartotta meg. Beszédében kifejezte abbéli örömét, hogy van olyan esemény ahol a “hétköznapi” emberek is megismerhetik e hősöket. A Szacsvay Imréről szóló könyvből részletesen megismerheti az érdeklődő a mártírhalált halt képviselő életútját, politikai szemléletét és egyáltalában azt, hogy milyen helyzet vezetett elítéléséhez. A konferencia többi része Jeszenák János báró emlékének lett szentelve. A nemesi családba született – szintén vértanúhalált halt- nemes életútját tudhatta meg a közönség. Választ kaphattak arra is, hogy egy nemesi családból származó embert mi késztetett arra, hogy szembe helyezkedjen az akkori vezetőkkel. Az elhangzott előadások: Melkovics Tamás: Jeszenák János tevékenysége a liberális főrendi ellenzék soraiban a reform országgyűléseken és a vármegyei közéletben; Fónagy Zoltán: Az új főispánok szerepe a polgári forradalom országgyűlésében – Jeszenák országgyűlési tevékenysége 1848-49-ben ;Kedves Gyula: Jeszenák kormánybiztossága 1848 őszén – Lipótvár megszerzése és a szlovák légió elszigetelése; Hermann Róbert: A kormánybiztosi intézmény a szabadságharcban, különös tekintettel Jeszenák 1849-es tevékenységére; Süli Attila: A felségárulási perbe fogott Jeszenák; Korpás Árpád: A mártír - Jeszenák János báró kultusza, pozsonyi emlékei és szerepe a szlovákiai magyarság nemzeti identitásában.

Képek az emlékülésről:

2018. október 12. –én rendezték meg a Parlamentben a „Pápa a vasfüggönyön túlról - II. János Pál pápaságának következményei” című nemzetközi konferenciát A konferencia fővédnökei: Marek Jędraszewski, krakkói érsek, Marek Kuchciński, a Szejm marsallja, Kövér László, az Országgyűlés elnöke voltak A konferencia lengyel, angol és magyar nyelven folyt. Köszöntő mondtak: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes; Földváryné dr. Kiss Réka, a NEB elnöke; Dr. Jarosław Szarek, az IPN elnöke. Előadók és előadások: Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke - II. János Pál pápa egyházkormányzása; Dr. Tóth Tamás (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia) - A katolikus egyház Magyarországon 1945–1989 között; Dr. Soós Viktor Attila (NEB) - A magyar állampárt reakciója II. János Pál pápává választására; Dr. Andrzej Dobrzyński (II. János Pál Pápaságát Kutató és Dokumentáló Központ, Róma) - A II. Vatikáni Zsinat – II. János Pál és a kommunista országok közötti viszony megértésének kulcsa; Prof. Igor Hałagida (Gdański Egyetem / IPN Gdański Osztálya) -II. János Pál pápa és a keleti egyházak viszonya; Prof. Henryk Skorowski (Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem, Varsó) - A szabadság és az emberi jogok II. János Pál tanításában, Prof. Andrzej Zwoliński (II. János Pál Pápai Egyetem, Krakkó) - A politika és a közgazdaság filozófiája. II. János Pál enciklikái, a szocializmus cáfolata; Dr. Łukasz Kamiński (Wrocławi Egyetem) -II. János Pál és a Szolidaritás; Dr. Władysław Bułhak (IPN, Varsó) - A szovjet blokk országai hírszerző szolgálatainak együttműködése a katolikus egyházzal szemben II. János Pál pápasága alatt; Michał Skwara (IPN Katowicei Osztálya) - „A bolgár nyom.” A kommunista államok titkosszolgálatai és a II. János Pál elleni merénylet; Prof. Paweł Skibiński (Varsói Egyetem, II. János Pál Kutatóközpont) - II. János Pál és a berlini fal lerombolása, a Szovjetunió összeomlása Semjén Zsolt kiemelte: II. János Pál pápa az igazság fényében volt elszánt harcosa az emberi jogoknak. A pápa elvetette a liberalizmus által kitalált, emberi jogoknak álcázott hazugságokat, mint például azt, hogy az embernek jogában áll megteremteni önmagát az emberi és a társadalmi természet törvényei ellenében. Ő volt az, aki néven nevezte a magát haladásnak álcázó eszmék együttesét, a halál kultúráját, és védte az emberi életet fogantatása első pillanatától az utolsóig. Hangsúlyozta: Szent II. János Pál pápaságának következményei még messze vannak teljes kibontakozásuktól. Semjén Zsolt kitért az egyházfő utolsó éveire, arra, hogy a pápa szenvedéseit nem rejtette el, mert vallotta: így Jézus Krisztus szenvedéseit kiegészíti. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke hangsúlyozta: Európa keleti részén először csodálkozva, később egyre nagyobb örömmel fogadták Karol Wojtyla pápává választását. Sokan az egyház megmentőjét látták benne, aki belülről ismerte a kommunizmust, és ezért nem lehetett "hazug szavakkal megtéveszteni". II. János Pál pápa szolgálatának kezdetén az egyház tekintélye megerősödött a kommunista országokban és szerte a világban. Nem csoda, hogy a kommunista hatalom a legádázabb ellenfelét látta a krakkói érsekben. A pápa tanításáról szólva megjegyezte: minden pápánál többször nyilatkozott a házasságról és a családról. Ezekről szóló tanítását érte a legtöbb kritika, de ő nem riadt vissza attól, hogy kimondja és megvédje az egyház tanítását az élet továbbadásáról és védelméről, mely "a családot egy férfi és egy nő szeretetszövetségének" tartja. A pápa orvosi és bioetikai kérdésekről szólva "az élet Istentől származó méltóságára" figyelmeztetett - tette hozzá az MKPK elnöke. Földváryné Kiss Réka köszöntőjében John Lukács amerikai történészt idézve tette fel a kérdést: vajon milyen jelentősége lehet egy egyházfőnek, egy lelkipásztornak a történelem formálásában? A történész kérdései a következők: Ki gondolta volna, hogy II. János Pál pápa szavainak (Ne féljetek!) ilyen következményei lesznek.Sikerült volna a békés rendszerváltás, ha nincsenek olyan történelemformáló, karizmatikus személyiségek, akik nem a politika eszközeivel, hanem az emberi lélek, az emberi hit, az ember megszólításának hiteles eszközeivel szólnak a társadalomhoz? - sorolta a NEB elnöke. Jaroslaw Szarek, az IPN elnöke felidézte: a magyar és a lengyel nép története során számos alkalommal megtapasztalta, hogy a szabadság felbecsülhetetlen érték, amelyért meg kell küzdeni. De a kommunizmus évtizedei alatt mindkét országot segítette az emlékezet, hogy mennyi "bajból kerültünk már ki győztesen". A lengyel-magyar konferenciát Szent II. János Pál pápa pápává választásának 40. évfordulója alkalmából rendezték. A konferencia első részét kedden és szerdán a krakkói Jagelló Egyetemen tartották.

Képek a rendezvényről:

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök- helyettes beszédet mond a Pápa a vasfüggönyön túlról konferencián

2. sorban a második, fehér zakóban dr. Diószeghy László

Nemzetközi Szent György Lovagrend